13 marca 2014 r. w Domu Technika FSNT – NOT na tarnowskiej starówce , odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie .

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną  na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.  i  Delegatów na Walne Zgromadzenie PTIM  SIMP w Warszawie .

Zarząd Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie

Piotr  Gębiś   -  prezes  Oddziału PTIM  SIMP
Leszek Stachura   -  członek  Zarządu
Franciszek Michał Dzik   -  członek  Zarządu
Sławomir   Zachara  -  członek  Zarządu
Krzysztof   Pikul -  członek  Zarządu
Marek   Strączek  -  członek  Zarządu

Komisja  Rewizyjna  Oddziału PTIM SIMP

Jan  Kieć   -  przewodniczący  Komisji
Józef  Szczepański  -  członek  Komisji
Jerzy Krakowiecki  – członek  Komisji

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r.

Leszek Stachura , Janusz Matras , Franciszek Michał Dzik , Tadeusz Siutaj , Sławomir Zachara , Józef Szczepański , Krzysztof Pikul .

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Warszawie

Piotr Gębiś , Franciszek Michał Dzik , Lucjan Korczykowski .

 

aciszewski

” Nie  umiera  ten , kto  trwa  w  pamięci  żywych „

6 marca w godzinach południowych dotarła do nas porażająca wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela
Andrzeja Ciszewskiego , Prezesa  SIMP .
Przyjęliśmy tę wiadomość z ogromnym smutkiem , bólem , żalem i ściśniętym gardłem .
Odszedł człowiek wielkiego formatu i kompetencji , niezmiernie serdeczny , potrafiący dla każdego z nas znaleźć czas i dobre słowo .
Potrafił nas łączyć , wytwarzał atmosferę spokoju , rozwagi , mądrości i ciepła , którego będzie nam brakowało .

W  imieniu  swoim  własnym  i  wszystkich  Członków  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  składam  płynące  z  głębi  serca  wyrazy współczucia Rodzinie , Przyjaciołom , współpracownikom  i  całej  braci  SIMPowskiej .

Żegnaj  Drogi  Andrzeju , pozostaniesz  na  zawsze  w  naszej  wdzięcznej  pamięci .

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 

6 marca 2014 r.  odbyło  się  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w  Kole  Terenowym  SIMP  w  Dębicy

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła SIMP

Bogumił  Brzuchacz     -  prezes  Koła
Edward  Wołoch          -  sekretarz  Koła
Lech  Markuszewski     -  skarbnik   Koła

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r. 

Kazimierz  Węgrzyn , Bogumił  Brzuchacz .

W dniu 26 lutego 2014 r.  odbyło  się  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w  Kole  SIMP  przy  WUCH ” PZL ” – Dębica  S.A.

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną  na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła SIMP

Bogdan      Mazur       -  prezes  Koła
Krzysztof  Pawełek     -  sekretarz  Koła
Bogusław  Dudek       -  skarbnik   Koła

Zarząd Oddziału Towarzystwa Chłodnictwa , Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Zdzisław  Warzecha  -  przewodniczący  Oddziału Towarzystwa
Iwona      Narwojsz   -  sekretarz
Michał  Krzemiński   -  skarbnik

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r. 

Bogdan  Mazur , Bogusław  Dudek , Zdzisław  Warzecha , Krzysztof  Pawełek , Czesław  Żygłowicz .

W dniu 26 lutego 2014 r.  odbyło  się  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w  Kole  SIMP  przy  FSE  Tamel  S.A.

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną  na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła SIMP

Andrzej   Bochnak   -  prezes  Koła
Józef  Setlik             -  wiceprezes  Koła
Barbara   Błońska   -  sekretarz  Koła
Tadeusz  Marciniec – skarbnik  Koła

Komisja  Rewizyjna  Koła  SIMP

Grzegorz  Koś  -  przewodniczący  Komisji
Maciej  Czermak  -  sekretarz  Komisji
Robert  Górski  – członek  Komisji

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r. 

Barbara Błońska , Andrzej  Bochnak , Tadeusz  Marciniec , Józef  Setlik

W dniu 13 lutego 2014 roku w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego SIMP .

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną na kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła :

Stanisław Marek – honorowy prezes Koła
Lesław  Świętochowski – prezes Koła
Janusz  Flek – wiceprezes  Koła
Piotr   Gębiś – wiceprezes  Koła
Henryk  Górecki  – skarbnik
Dariusz  Płaczek  – sekretarz
Leszek  Stachura – członek Zarządu
Marek   Strączek  – członek Zarządu
Paweł Świętochowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła Miejskiego SIMP

Zdzisław   Sowiźrał – przewodniczący
Jerzy Krakowiecki – sekretarz
Arkadiusz  Stec – członek  Komisji

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału  SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Janusz  Flek , Janusz  Furmański , Piotr Gębiś , Henryk Górecki , Jan Kieć , Łukasz Opaliński , Dariusz Płaczek , Zdzisław Sowiźrał , Marek Strączek , Lesław Świętochowski , Paweł Świętochowski .


13    lutego   2014 r.   Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie .

13    marca   2014 r.   Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału  PTIM  w  Tarnowie .

24  kwietnia 2014 r.  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .

 

Miejsce  planowanych  zebrań – Dom  Technika  TJO  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek 10 , godz. 16:30

Wszelkich  niezbędnych  informacji  udzielają :

Prezes  Oddziału  i  Koła  Miejskiego  SIMP  -  Lesław  Świętochowski , tel.  603 946 667

Prezes  PTIM  SIMP  Oddział  Tarnów  -  Piotr  Gębiś , tel. 504 972 374

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  uprzejmie  zapraszam  wszystkich  Członków  Oddziału  na  tradycyjne  Spotkanie  Noworoczno – Opłatkowe , które  odbędzie  się  w  czwartek , 9 stycznia 2014 r.  w  Domu Technika NOT , Tarnów , Rynek 10  o  godz. 16:30

Gościem  naszym  będzie  prezes  Rady  NOT  w  Tarnowie , mgr  inż. Jacek Sumera .

Serdecznie  pozdrawiam ,

prezes  Oddziału  SIMP 

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

      

UWAGA  ! ! !

Comiesięczne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła Miejskiego , Koła SIMP  przy  FSE  Tamel  S. A. , Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów  w  czwartek  07  listopada  2013 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT   Tarnów , Rynek  10 .

Ze  względu  na  ważność  omawianych  tematów  i  ciekawe  prelekcje  obecność  obowiązkowa .

Zapraszam

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski