Posiedzenie Rady SIMP 5 – 6.10.2013 r.

W dniach 5 – 6 października 2013 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP.

Przed posiedzeniem Rady ,  prezes SIMP Andrzej Ciszewski i Sekretarza Rady Kol, Feliks Zielnik  dokonali uroczystego odsłonięcia tablic poświęconych wybitnym twórcom nauki i techniki związanych z naszym Stowarzyszeniem tj. prof. prof. Jana Czochralskiego i Henryka Mierzejewskiego .

  Czytaj dalej

Comiesięczne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła Miejskiego , Koła SIMP  przy  FSE  Tamel  S. A. , Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów  w  czwartek  12  grudnia  2013 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT   Tarnów , Rynek  10 .

Proponowany  porządek  Zebrania :

1.  Wręczenie  Certyfikatu  Tytułu  Rzeczoznawcy  SIMP  Kol.  Dorocie  Jewuła

2. Podsumowanie 2013 roku – prezentacja Lesław Świętochowski .

3. Informacja o Wspomnieniach Zaduszkowych NOT i wydanej książce – Lesław Świętochowski .

4. Prelekcja techniczna – Łukasz Bańdur .

5. Sprawy  organizacyjne , składki .

6. Różne , wolne wnioski .

7. Wyznaczenie  i  ustalenie  terminów  Zebrań  na  I-sze  półrocze  2014 r.

8. Informacja  o  Kampanii  Sprawozdawczo – Wyborczej  w  SIMP  i  Oddziale  Tarnowskim .

Ze  względu  na  ważność  omawianych  tematów  i  ciekawe  prelekcje  obecność  obowiązkowa .

Zapraszam

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W dniach 4-7 marca 2013 r miały miejsce w Algierii targi motoryzacyjne EQUIP AUTO. Jest to jedno z największych wydarzeń branży motoryzacyjnej w Afryce północnej.

Podczas targów odbyła się konferencja zorganizowana przez Ambasadę polską w ramach programu promocji na terenie Algierii.

Jednym z dwóch expertów, prezentujących na targach i konferencji polską gospodarkę w branży motoryzacyjnej, był przedstawiciel PTIM SIMP Piotr Gębiś.    Czytaj dalej

Książka pt „Niezbędnik diagnosty SKP” zawiera 514 stron formatu A4 w tym ponad 30 stron w kolorze . Na 370 stronach cz. I i II zostały ujęte w wersji ujednoliconej przepisy prawne wymagane i zalecane w stacji kontroli pojazdów. Natomiast 140 stron części III ,tej książki zawiera materiały pomocnicze dla kandydatów i diagnostów SKP które mogą również być pomocne pracowników wydziałów komunikacji . Czytaj dalej

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP ODDZIAŁ W TARNOWIE – 5.02.2010 r   

  1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi PTIM SIMP

  1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie uchwaliło :

PROGRAM I KIERUNKI DZIAŁANIA DLA ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INZYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP W TARNOWIE

KADENCJI 2010-2014 Czytaj dalej