• Likwidacja szkód komunikacyjnych:
    • czynnosci rzeczoznawcze wstępne związane z likwidacją szkód komunikacyjnych (przyjęcia zgłoszenia szkody oraz niezbędnych dokumentów , ocena techniczna uszkodzeń pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzną i pomiarem powłoki lakierniczej, ustalenie wartosci pojazdu na dzień szkody);
    • określenie wartości szkody komunikacyjnej – sporządzanie kosztorysu naprawy pojazdu w sytemach EUROTAX i AUDATEX oraz wyliczenia indywidualne tzw. odtworzeniowe ;
    • ustalanie okoliczności szkody, odwołania do firm ubezpieczeniowych;
    • weryfikacja wysokości odszkodowań w tym, kosztorysów i ocen technicznych uszkodzonych pojazdów wykonanych wcześniej przez firmy ubezpieczeniowe;
    • wyceny pojazdów oraz wyliczenia pozostałości z uszkodzonych pojazdów – rozliczanie szkód całkowitych; Czytaj dalej

Działalność kolegów rozpoczęła się w roku 1987, kiedy do SIMP wstąpił kolega Jan Kieć. Dopiero pod koniec lat 90-tych nastąpił wzmożony napływ kolegów do naszej organizacji. Od 1998 roku dzięki zaangażowaniu kol. Ryszarda Świątka systematycznie i niemal lawinowo wzrastają szeregi Koła Miejskiego SIMP. Na zebraniach frekwencja radykalnie wzrasta. W ramach co miesięcznych zebrań KM SIMP zaczynają się odbywać cykliczne wykłady specjalistyczne dotyczące techniki samochodowej. Wykłady te prowadzą nieodpłatnie nasi koledzy – członkowie SIMP. Tematyka wykładów obejmuje specjalistyczne zagadnienia np. Lakiernictwo współczesnych samochodów, poduszki powietrzne i materiały pirotechniczne, nowe technologie w budowie współczesnych amortyzatorów itp. W wyniku działalności kolegów, którzy pracują zawodowo w różnych firmach motoryzacyjnych i towarzystwach ubezpieczeniowych, organizacja SIMP jako całość zaczyna być dostrzegana i doceniana na terenie Tarnowa i nie tylko. Kolega Janusz Rzepka zakłada dla naszej organizacji stronę w internecie, a do skrzynki e-mail zaczynają napływać pierwsze informacje i pozdrowienia min. od p.o. Prezesa SIMP dr Ciszewskiego. Czytaj dalej