W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie, zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski

Zapraszam Członków Oddziału SIMP w Tarnowie na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 19 października 2023 r. o godz. 16.00 w Budynku Instytutu Politechnicznego Akademii Tarnowskiej Sala C 312.
W porządku zebrania przewidziano między innymi wykład dr inż. Roberta Wielgata pt. „Misje Stratosferyczne Akademii Tarnowskiej”

Pozdrawiam.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

 

Wszystkich Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego zapraszam na Zebranie Zarządu Oddziału SIMP, które odbędzie się w czwartek 21.09.2023 r. o godzinie 16:00 w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie, Rynek 10, w Sali Henryka Ziemnickiego, II piętro. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność wszystkich Członków Ciał Statutowych obowiązkowa !

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie

Lesław Świętochowski