Zakład Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 ma zaszczyt zaprosić
na konferencję naukową

 pt. Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości,
która odbędzie się 26 lutego 2019 r. (godz. 11.00-14.00)
w Auli PWSZ (C017), PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8

 Program konferencji:

  • Otwarcie konferencji – Brian Scott, gość specjalny konferencji
  • Prezentacja pt. Wyzwania i problemy związane z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego w strefach morskich Bałtyku – Piotr Woźniak, Kierownik Platformy Baltic Beta, Lotos Petrobaltic S.A.
  • Prezentacja pt. Materiały pędne i materiały konstrukcyjne – dr inż. Martynika Pałuchowska, Przewodnicząca Podkomitetu ds. Paliw Płynnych PK1 Komitetu Technicznego KT222 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Prezentacja pt. Paliwo z alg – fantazja czy rzeczywistość? – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny
  • Panel dyskusyjny pt. Jaką rolę spełnia inżynieria materiałowa w kontekście rozwoju paliw?
  • Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano poczęstunek.
Uczestnictwo w konferencji poświadczone będzie certyfikatem.

Tradycyjnie jak co roku zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP w Tarnowie z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 17 stycznia  2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W imieniu Redakcji Tarnowskich Dialogów Naukowych mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Członków Oddziału SIMP w Tarnowie na uroczystą sesję podczas, której wygłoszony zostanie wykład „O kłamstwie i kłamstwach” dr hab. Michała Nawrockiego, prof. PWSZ, redaktora naczelnego TDN.  W pierwszym numerze znalazły się m.innymi artykuły Koleżanki Elizy Krzyńskiej – Nawrockiej i prezesa Oddziału SIMP Kol. Lesława Świętochowskiego. Wydarzenie to odbędzie się w Tarnowie już w najbliższy piątek 7 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 o godz. 17:00

 

 

Już w najbliższy wtorek, 27 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana najnowsza książka dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej „De te fabula narratur… Lektury labiryntów, labirynty lektur”.

Książka jest zbiorem studiów i szkiców na temat znaków kultury i ich reinterpretacji w tekstach literackich (od twórczości Homera, Umberto Eco, przez Rolanda Topora po opowieści o Jamesie Bondzie Iana Fleminga), a także ich filmowych ujęciach. Podczas spotkania będzie można wysłuchać wykładu autorki pt. „O sensie istnienia i czytania książek”.

Impreza odbędzie się we wtorek, 27 listopada, początek o godz. 13:15 w Auli (C 017). Organizatorem jest Dział Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wstęp jest wolny.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków SIMP na wyjazdowe Zebranie Oddziału, które odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 16:30 w Instytucie Politechnicznym PWSZ Tarnów – budynek C, ul. Mickiewicza 8. Zbiórka uczestników w holu budynku godz. 16:20.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.  Na grobie Henryka Ziemnickiego, uczestnika tamtych wydarzeń złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i zapalono znicze. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – założyciel i pierwszy prezes SEP, dowódca Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI”, zasłużony pracownik energetyki i niestrudzony działacz społeczny ma stałe miejsce w naszej pamięci.

Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera.