Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa zapraszamy Koleżanki i Kolegów na Zebranie SIMP, które odbędzie się w czwartek 22.10.2020 r. o godz. 16:00 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, sala Henryka Ziemnickiego.
W programie spotkania przewidziano m.innymi prelekcję Pana Adama Henczela na temat Lekkiego Moździerza Piechotnego – Moździerz 60 mm LMP produkcji Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie

Lesław Świętochowski

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału i sympatyków oraz osoby zainteresowane na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 26 marca 2020r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, Sala im. H. Ziemnickiego.
Podczas zebrania prelekcję pt. „Rozwiązania techniczne i organizacyjne Miejskiej Kolei Elektrycznej w Tarnowie” zaprezentuje Pan Krzysztof Galas.
Zapraszamy do licznego udziału.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

Zarząd oddziału SIMP w Tarnowie zachęca do udziału w konkursie pt. „HERB TARNOWA W OBIEKTYWIE”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości miasta Tarnowa, poprzez poznawanie i propagowanie informacji dotyczących miasta Tarnów.

Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie konkursu poniżej.

Regulamin konkursu