W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 10 października 2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, Sala im. H. Ziemnickiego.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie zapraszam koleżanki i kolegów geodetów oraz wszystkich zainteresowanych na prelekcję geodety z pasją Pana Mieczysława Sobola, miłośnika i odkrywcy starych map oraz wystawę z okazji 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w Domu Technika NOT w Tarnowie.
Spotkanie z geodetą Panem Mieczysławem Sobolem – to lekcja żywej historii geodezji, warszawiaka z urodzenia, a tarnowianina z wyboru – świadka Powstania Warszawskiego. Skorzystajmy z niepowtarzalnej okazji wysłuchania tej prawdziwej historii od osoby, która w niej uczestniczyła.
W dniu 12 września o godz. 16:30 W DOMU TECHNIKA NOT w TARNOWIE, Rynek 10, sala 222.

Pozdrawiam
Kazimierz Sekuła
Prezes Tarnowskiego Koła SGP

PLAKAT

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z konferencją naukowo-techniczno-historyczną odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, sala 222.

Program konferencji:

 1. Otwarcie Konferencji – mgr inż. Renata Łabędź, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie.
 2. „Wojna zaczęła się w Tarnowie” – Sytuacja polityczna w Europie przed rokiem 1939 i przygotowania do wojny, ważniejsze bitwy z Niemcami i Sowietami w kampanii wrześniowej, deportacje ludności polskiej, Katyń, tarnowscy żołnierze września Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
 3. „Bohater niejedno ma imię” dr Eliza Krzyńska-Nawrocka, PWSZ w Tarnowie
 4. „Porównanie stanu uzbrojenia Armii polskiej, Armii niemieckiej – Wehrmachtu i Armii ZSRR w kampanii wrześniowej, kawaleria polska, ułani” Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie.
 5. Zwiedzanie Wystawy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 26.08.2019 r. telefonicznie: 14-630-01-72 lub mailowo: sekretariat@not-tarnow.pl

W ramach zebrania członków Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-techniczno-historycznej z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, połączonej z otwarciem wystawy fotograficznej w Domu Technika NOT w Tarnowie 28.08.2019r o godz. 16:30.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

80-rocznica-roll-up

Hisilicon Balong

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 czerwca 2019 r. przeżywszy 73 lata zmarł nasz Kolega Ś.P. Jerzy KRAKOWIECKI, Członek Koła Miejskiego i Zarządu Oddziału SIMP, Rzeczoznawca SIMP, długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP w Tarnowie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 18 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej na Terlikówce w Tarnowie, ul. Tuchowska 5, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna za spokój Duszy Śp. Zmarłego, po której prochy zostaną przeniesione i pochowane w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu.
Rodzinie i wszystkim najbliższym naszego Zmarłego Kolegi w imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w smutku i żalu.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie

Lesław Świętochowski

W imieniu zarządu oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich członków SIMP, osoby zainteresowane i sympatyków na zebranie oddziału, które odbędzie się tradycyjnie w czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika FSNT- NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego. W programie zebrania przewidziano ciekawy wykład dr hab. inż. Łukasza Jęczmionka z PWSZ w Tarnowie pt. Paliwo z alg- fantazja czy rzeczywistość ?

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie

Lesław Świętochowski

Zakład Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 ma zaszczyt zaprosić
na konferencję naukową

 pt. Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości,
która odbędzie się 26 lutego 2019 r. (godz. 11.00-14.00)
w Auli PWSZ (C017), PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8

 Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji – Brian Scott, gość specjalny konferencji
 • Prezentacja pt. Wyzwania i problemy związane z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego w strefach morskich Bałtyku – Piotr Woźniak, Kierownik Platformy Baltic Beta, Lotos Petrobaltic S.A.
 • Prezentacja pt. Materiały pędne i materiały konstrukcyjne – dr inż. Martynika Pałuchowska, Przewodnicząca Podkomitetu ds. Paliw Płynnych PK1 Komitetu Technicznego KT222 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • Prezentacja pt. Paliwo z alg – fantazja czy rzeczywistość? – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny
 • Panel dyskusyjny pt. Jaką rolę spełnia inżynieria materiałowa w kontekście rozwoju paliw?
 • Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano poczęstunek.
Uczestnictwo w konferencji poświadczone będzie certyfikatem.