W środę, 29 listopada 2017 r. w Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na tarnowskiej Starówce pod nr 10  odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze  Rady  NOT. Głównym przedmiotem tego Zebrania był wybór prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie po śmierci  mgr inż. Jacka SUMERY.  Delegaci Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT w wyniku tajnego głosowania wybrali na stanowisko prezesa Zarządu Rady NOT w Tarnowie Kol. mgr inż. Piotra GĘBISIA.

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie gratulujemy Koledze Piotrowi GĘBISIOWI wyboru na tak zaszczytną funkcję i liczymy na owocną współpracę.


IMG_8341

Pogrążeni w smutku i żalu zawiadamiamy, że 28 października 2017 r.
zmarł  w wieku 76 lat js_k
Ś.P.  Jacek  Sumera

Prezes Zarządu TJO-Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie
Zasłużony pracownik Energetyki Tarnowskiej,
wieloletni Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy Zakładu Energetycznego Tarnów S.A.,
później ENION S.A.,
członek Zarządu ZET S.A. w latach 1993-2004.

 Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zatrudniony w ZET od 1965 r., najpierw
w Wydziale Inwestycji, pełniąc do 1991 r. obowiązki Dyrektora Inwestycji i Remontów.

 W 1991 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Handlowych,
pionem tym kierował do przejścia na emeryturę w 2007 r.

 Aktywny członek licznych zespołów naukowych przy PTPiREE.

 Prezes Tarnowskiej Rady NOT od 2001 r., członek Rady Krajowej NOT, członek SEP,

 Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa;
zaangażowany w integrację i rozwój tarnowskich społeczności technicznych.

 Pasjonat historii i sztuki, erudyta. Człowiek szlachetny i dobry,
traktował ludzi i ich sprawy z troską, życzliwością i uwagą.

 Odznaczony Srebrnym i Złotym krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Energetyki.

IMG_20171031_092757

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam  wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 09 listopada 2017 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 , II piętro , Sala im. H. Ziemnickiego. W programie Zebrania przewidziano między innymi prezentację patriotyczno-historyczną o generale Aurelim Serda Teodorskim oraz wykład o tematyce naukowo-technicznej przygotowany przez dr inż. Sebastiana Bieleckiego pt. „Spontaniczne pękanie szkła hartowanego”.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

W związku z dużym zainteresowaniem w zakresie szkoleń dedykowanych biegłym sądowym oraz koniecznością stałego podnoszenia poziomu ich wiedzy informuję, iż stworzyliśmy szkolenie dla biegłych z zakresu nauk technicznych, a jednocześnie nie wykluczając uczestnictwa biegłych z innych specjalności.
Wskazuję, iż program został stworzony z myślą o biegłych sądowych z zakresu maszyn, urządzeń, pojazdów, majątku ruchomego oraz innych specjalności, którzy sporządzają opinie techniczne oraz wyceny w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 w dn.  9 września 2017 r. w godz. 10.00 —16.00 w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w sali F (piętro II).

Szkolenie poprowadzi: Sądzia SR Zbigniew Miczek (członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda) oraz dyrektor CIR OW SIMP Krzysztof Niczyporuk.

W załączniku program szkolenia.

Szczegółowy program znajduje się pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXc0N3V1V5cEhlQTg/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Program szkolenia 9 IX 2017 r.

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne „Biesiada przy grillu” , które odbędzie się 14 września 2017 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 Obowiązek Pamięci !

      Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich Stowarzyszeń Technicznych.

Od  wielu  już  lat  prezesi  i  przedstawiciele  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych  zrzeszonych  w  Tarnowskiej  Radzie  FSNT – NOT  spotykają  się  tradycyjnie  w  pierwszych  dniach  sierpnia  przy  grobie  Henryka  ZIEMNICKIEGO .
mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP, otoczony  jest szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT.
1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO – NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.
W  tym  roku   przy  mogile  Henryka  Ziemnickiego  spotkali  się  na  zdjęciu  od  lewej :
Prezes  SIMP  Oddział  Tarnów  Lesław  Świętochowski ,  Członek  Małopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  ( SEP ) Antoni  Kawik , Wiceprezes  SEP  Oddział  Tarnów  Władysław  Łabuz , prezes  SITPChem  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Paprocki , prezes  SITR  Oddział  Tarnów  Eugeniusz  Tadel  i  prezes  PZITS  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Łabuz.

8 czerwca 2017 r. Naukowcy z PWSZ po raz kolejny gościli na spotkaniu SIMP, które tradycyjnie odbyło się w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie.  Po raz kolejny było to bardzo owocne dla wzajemnej współpracy spotkanie.
Zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich składało się z dwóch części: informacyjno-sprawozdawczej i naukowo-popularyzującej. W pierwszej – Lesław Świętochowski, prezes Oddziału SIMP przedstawił i podsumował istotne dla działalności Stowarzyszenia wydarzenia 2017 roku.
Ważnym elementem spotkania było uroczyste wręczenie przez Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego dyplomu wykładowcy SIMP z zakresu diagnostyki samochodowej, który otrzymał Kol. Łukasz Ciepiela.
Drugą część stanowił wykład  dr. inż. Łukasza Mika. W ciekawy sposób zaprezentował on zagadnienia, którymi zajmuje się w swoich badaniach naukowych.
Zgromadzeni w tarnowskim SIMP mogli wysłuchać wygłoszonego przez niego wykładu pt. „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN” oraz podyskutować na temat poruszanych w prezentacji zagadnieniach.
Warto dodać, że dr inż. Łukasz Mik niniejszym dołączył do grona prelegentów PWSZ, którzy dzielą się na zebraniach SIMP swoją wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i zawodowym. Należą już do niego także: dr inż. Daniel Król i  dr Rafał Kurczab.
W czerwcowym zebraniu uczestniczyli pracownicy PWSZ: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Łukasz Mik– Zastępca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych oraz dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 08 czerwca 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do czerwca 2017 r.
2. Wykład dr inż. Łukasza Mika z PWSZ Tarnów pod tytułem „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN.”.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski