Tradycyjnie jak co roku zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP w Tarnowie z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 09 stycznia 2020 r. o godz. 16:30 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 10 października 2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, Sala im. H. Ziemnickiego.

Prezes Oddziału SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie zapraszam koleżanki i kolegów geodetów oraz wszystkich zainteresowanych na prelekcję geodety z pasją Pana Mieczysława Sobola, miłośnika i odkrywcy starych map oraz wystawę z okazji 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w Domu Technika NOT w Tarnowie.
Spotkanie z geodetą Panem Mieczysławem Sobolem – to lekcja żywej historii geodezji, warszawiaka z urodzenia, a tarnowianina z wyboru – świadka Powstania Warszawskiego. Skorzystajmy z niepowtarzalnej okazji wysłuchania tej prawdziwej historii od osoby, która w niej uczestniczyła.
W dniu 12 września o godz. 16:30 W DOMU TECHNIKA NOT w TARNOWIE, Rynek 10, sala 222.

Pozdrawiam
Kazimierz Sekuła
Prezes Tarnowskiego Koła SGP

PLAKAT

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z konferencją naukowo-techniczno-historyczną odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, sala 222.

Program konferencji:

  1. Otwarcie Konferencji – mgr inż. Renata Łabędź, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie.
  2. „Wojna zaczęła się w Tarnowie” – Sytuacja polityczna w Europie przed rokiem 1939 i przygotowania do wojny, ważniejsze bitwy z Niemcami i Sowietami w kampanii wrześniowej, deportacje ludności polskiej, Katyń, tarnowscy żołnierze września Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
  3. „Bohater niejedno ma imię” dr Eliza Krzyńska-Nawrocka, PWSZ w Tarnowie
  4. „Porównanie stanu uzbrojenia Armii polskiej, Armii niemieckiej – Wehrmachtu i Armii ZSRR w kampanii wrześniowej, kawaleria polska, ułani” Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie.
  5. Zwiedzanie Wystawy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 26.08.2019 r. telefonicznie: 14-630-01-72 lub mailowo: sekretariat@not-tarnow.pl

W ramach zebrania członków Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-techniczno-historycznej z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, połączonej z otwarciem wystawy fotograficznej w Domu Technika NOT w Tarnowie 28.08.2019r o godz. 16:30.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

80-rocznica-roll-up