Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne przy grillu , które odbędzie się 15 września 2016 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  zapraszam  Członków  Oddziału  na  przedwakacyjne  zebranie , które  odbędzie  się  w  czwartek  9  czerwca  2016 r. o godz. 16:20       w  Domu  Technika  FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , Sala im. Henryka Ziemnickiego .  Podczas  spotkania  przedstawiona  zostanie  przez  Pana  dr  inż .  Daniela  Króla  z  Zakładu  Informatyki  Instytutu  Politechnicznego  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Tarnowie   prezentacja  pt.  Cyfrowe  kształtowanie  wiązki  akustycznej  z  wykorzystaniem  macierzy  mikrofonowej .

Zapraszam  wszystkich  na  ciekawe  spotkanie  i  do  licznego  udziału  w  przedmiotowej  prelekcji .

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

K

Zdrowych, pogodnych, Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych wiary, nadziei
i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, smacznego święconego, obfitego lanego poniedziałku oraz Wesołego Alleluja !
życzy w imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie

prezes Oddziału
Lesław Świętochowski

Zapraszam  na  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , PTIM SIMP Oddział Tarnów i Koła SIMP Tamel S.A.
Zebranie odbędzie  się  w  czwartek 10 marca , o godz. 16:20  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 , sala nr 222 im. H. Ziemnickiego , drugie  piętro .

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

STANISŁAW MAREK

1930 – 2016

Z  głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy , że w dniu 19 lutego 2016 r. przeżywszy 85 lat zmarł nasz nieodżałowany Kolega Ś.P. Stanisław MAREK. Członek Honorowy SIMP , Honorowy Prezes Koła Miejskiego SIMP, wieloletni, zasłużony Członek Prezydium Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie, były pracownik Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we  wtorek, 23 lutego  2016 r. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarza  komunalnego w Tarnowie Krzyżu, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta  za spokój Duszy Ś.P. Zmarłego, po której ciało zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Aleksander Kopeć
( 1932 – 2015 )
HONOROWY  PREZES  NOT  i  SIMP

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2015 r. zmarł w wieku 83 lat nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. dr inż. Aleksander Kopeć.

Był Przewodniczącym Rady Głównej NOT w latach 1976 – 1982 , Honorowym Prezesem NOT , długoletnim Przewodniczącym Rady SIMP , Przewodniczącym Zarządu Głównego SIMP , Prezesem Honorowym SIMP , Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.

Aleksander-Kopeć 1.1
Jego  pogrzeb  odbył się 2 grudnia 2015 r.  po  Mszy Św. o godz. 14.00 odprawionej w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach k/Chojnowa .

Cześć Jego Pamięci !

Zapraszam Członków Oddziału  SIMP w Tarnowie na Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w roku 2015 . Zebranie odbędzie się 10 grudnia 2015 r. ( czwartek ) o godz. 16:30 w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. Henryka Ziemnickiego .

Prezes  Oddziału

SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski