UROCZYSTE  SPOTKANIE Z OKAZJI  90-LECIA SIMP i 40-LECIA  ODDZIAŁU  SIMP w  TARNOWIE 15 grudnia 2016 r.

PROGRAM  SPOTKANIA  JUBILEUSZOWEGO
1. Otwarcie Spotkania i powitanie Gości .
2. Przekazanie prowadzenia Spotkania Kol. Januszowi MATRASOWI.
3. Wręczenie Honorowych Odznak i Dyplomów SIMP.
4. Okolicznościowa Prezentacja Prezesa Oddziału SIMP.
5. Omówienie MONOGRAFII wydanej z okazji 40-lecia Oddziału.
6. Wystąpienia okolicznościowe przybyłych Gości.
7. Spotkanie Koleżeńskie z toastem , tortem i opłatkiem.

Otwarcia Spotkania w Domu Technika NOT w Tarnowie dokonał Prezes Oddziału SIMP Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI , który powitał zaproszonych i przybyłych na Spotkanie Gości.

Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie Pana dr inż. Sebastiana BIELECKIEGO , Członka Zarządu ZMT Tarnów Pana Łukasza KOMENDERA , Prezesa WUCH PZL Dębica Pana Lesława WERESZCZYŃSKIEGO , Prezesa Zarządu NOT w Tarnowie Pana Jacka SUMERĘ , Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału NOT w Tarnowie , a zarazem Prezesa Bractwa Kurkowego w Tarnowie  Pana Jerzego CZERWIŃSKIEGO.

Z bratnich Stowarzyszeń zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT :

Prezesa Oddziału SEP Kol. Antoniego MAZIARKĘ ,
Prezesa Oddziału SITR Kol. Eugeniusza TADLA,
Prezesa Oddziału PZITS Kol. Zbigniewa ŁABUZA,
Wiceprezesów Oddziału SITPCHEM Kolegów Stanisława OCZKOWICZA i Krzysztofa  DZIUBANA,
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Kol. Piotra  GĘBISIA .
Z bratnich Oddziałów SIMP skupionych w Makroregionie Płd.-Wsch. SIMP
Sekretarz Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Alicję KORZENIOWSKĄ ,
Wiceprezesa Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Stanisława MŁYNARSKIEGO,
Prezesa Oddziału SIMP w Rzeszowie , a zarazem Wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP , Przewodniczącego Makroregionu Płd-Wsch. SIMP, Prezesa Zarządu NOT w Rzeszowie  Kol. Janusza Dobrzańskiego,
Prezesa Oddziału SIMP w Starachowicach , kol. Jana Pudło,
Członków Zarządu Oddziału SIMP w Starachowicach , Kolegów Andrzeja BARTKIEWICZA i Sylwestra SYKUŁĘ .
Prezesa Oddziału SIMP w Kielcach , Kol. Kazimierza KOKOWSKIEGO.

Na koniec Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI przywitał bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów z Oddziału  SIMP w Tarnowie obecnych na Uroczystym Spotkaniu .

Następnie Kol. L. Świętochowski poprosił o przejęcie przewodniczenia Spotkaniu Sekretarza Oddziału SIMP w Tarnowie , Kol. Janusza MATRASA .

Kolejnym punktem Uroczystości było wręczenie Honorowych Odznak SIMP i Okolicznościowych Dyplomów SIMP.

Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymali :

Koleżanka Iwona NARWOJSZ i Kolega Bogdan MAZUR
Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali :
Kolega Bogusław DUDEK i Kolega Zdzisław WARZECHA
Odznakę im. Profesora Henryka Mierzejewskiego otrzymali :
Kolega Augustyn WÓJCIK i Kolega Czesław ŻYGŁOWICZ

Godność Zasłużonego Seniora SIMP otrzymał Kolega Janusz FLEK .

Odznaki wręczyli : Wiceprezes ZG SIMP Kol. Janusz DOBRZAŃSKI i Członek ZG SIMP Kol. Piotr GĘBIŚ .

Okolicznościowe Dyplomy Uznania Oddziału SIMP z rąk Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego otrzymali :

Kol. Barbara BŁOŃSKA , Andrzej BOCHNAK , Bogusław DUDEK , Franciszek Michał DZIK , Piotr GĘBIŚ , Henryk GÓRECKI , Jan KIEĆ , Lucjan KORCZYKOWSKI , Janusz MATRAS , Bogdan MAZUR , Łukasz OPALIŃSKI , Krzysztof PIKUL , Dariusz PŁACZEK , Józef SETLIK , Leszek STACHURA , Marek STRĄCZEK , Zdzisław WARZECHA , Augustyn WÓJCIK , Lesław WERESZCZYŃSKI , Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI .

Dyplomy Uznania otrzymali również Szanowni Koledzy Seniorzy :

Bogumił BRZUCHACZ , Polikarp DUDZIAK , Marian GRELA , Zdzisław SOWIŹRAŁ , Kazimierz WĘGRZYN , Czesław ŻYGŁOWICZ .

W imieniu odznaczonych za wyróżnienia podziękował Kol. Augustyn WÓJCIK .

Następnie okolicznościową prezentację z okazji 90-lecia SIMP i 40-lecia Oddziału SIMP w Tarnowie przedstawił Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI .

Prezentacja została przyjęta oklaskami .

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach wręczyli na ręce Prezesa Oddziału SIMP Kol. Lesława Świętochowskiego Listy Gratulacyjne z życzeniami dla Członków Oddziału SIMP w Tarnowie i okolicznościowe prezenty.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie koleżeńskie z poczęstunkiem .

 

 

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne przy grillu , które odbędzie się 15 września 2016 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  zapraszam  Członków  Oddziału  na  przedwakacyjne  zebranie , które  odbędzie  się  w  czwartek  9  czerwca  2016 r. o godz. 16:20       w  Domu  Technika  FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , Sala im. Henryka Ziemnickiego .  Podczas  spotkania  przedstawiona  zostanie  przez  Pana  dr  inż .  Daniela  Króla  z  Zakładu  Informatyki  Instytutu  Politechnicznego  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Tarnowie   prezentacja  pt.  Cyfrowe  kształtowanie  wiązki  akustycznej  z  wykorzystaniem  macierzy  mikrofonowej .

Zapraszam  wszystkich  na  ciekawe  spotkanie  i  do  licznego  udziału  w  przedmiotowej  prelekcji .

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

K

Zdrowych, pogodnych, Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych wiary, nadziei
i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, smacznego święconego, obfitego lanego poniedziałku oraz Wesołego Alleluja !
życzy w imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie

prezes Oddziału
Lesław Świętochowski

Zapraszam  na  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , PTIM SIMP Oddział Tarnów i Koła SIMP Tamel S.A.
Zebranie odbędzie  się  w  czwartek 10 marca , o godz. 16:20  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 , sala nr 222 im. H. Ziemnickiego , drugie  piętro .

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

STANISŁAW MAREK

1930 – 2016

Z  głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy , że w dniu 19 lutego 2016 r. przeżywszy 85 lat zmarł nasz nieodżałowany Kolega Ś.P. Stanisław MAREK. Członek Honorowy SIMP , Honorowy Prezes Koła Miejskiego SIMP, wieloletni, zasłużony Członek Prezydium Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie, były pracownik Zakładów Mechanicznych Tarnów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we  wtorek, 23 lutego  2016 r. o godz. 14.00 w kaplicy cmentarza  komunalnego w Tarnowie Krzyżu, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta  za spokój Duszy Ś.P. Zmarłego, po której ciało zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Aleksander Kopeć
( 1932 – 2015 )
HONOROWY  PREZES  NOT  i  SIMP

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2015 r. zmarł w wieku 83 lat nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel śp. dr inż. Aleksander Kopeć.

Był Przewodniczącym Rady Głównej NOT w latach 1976 – 1982 , Honorowym Prezesem NOT , długoletnim Przewodniczącym Rady SIMP , Przewodniczącym Zarządu Głównego SIMP , Prezesem Honorowym SIMP , Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.

Aleksander-Kopeć 1.1
Jego  pogrzeb  odbył się 2 grudnia 2015 r.  po  Mszy Św. o godz. 14.00 odprawionej w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach k/Chojnowa .

Cześć Jego Pamięci !