Współpraca PWSZ i SIMP nabiera tempa

 20  kwietnia  2017 r. w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie odbyło się zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Państwowej Szkoły Zawodowej: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Podczas zebrania Prezes Oddziału SIMP – Lesław Świętochowski przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z działalności Stowarzyszenia, które miały już  dotychczas miejsce w 2017 roku.

Istotnym momentem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji  i  odznak członkowskich SIMP – wartym odnotowania jest fakt, że takową otrzymał dr inż. Sebastian Bielecki, i  inż. Rafał Sroka odbierając ją z rąk Prezesa Lesława Świętochowskiego.

Nie był to jedyny akcent podczas spotkania związany z PWSZ. W ramach rozwijającej się współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem dr Rafał Kurczab wygłosił interesujący wykład zatytułowany: „Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka.”

Ponadto dr Rafał Kurczab w zarysie przedstawił działalność Działu Badań Naukowych, a dr Eliza Krzyńska-Nawrocka zaprezentowała czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”.

Prorektor ds. Ogólnych, Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz Prezes Oddziału Stowarzyszenia potwierdzili i podkreślili potrzebę współdziałania Uczelni z SIMP i NOT jako ważnej drogi dalszego wzajemnego rozwoju.

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do kwietnia 2017 r.
2. Wykład Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie, Pana dr Rafała Kurczaba z Zakładu Chemii PWSZ, pt. Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka .

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

januszmatras
ur. 04.04.1948  -  zm. 27.02.2017

Janusz Matras zmarł w poniedziałek 27.02.2017 . Pogrzeb odbędzie się w środę 01.03. 2017 r. w Lipnicy Murowanej w kościele p.w. św. Andrzeja o godzinie 12.30. Mszę będzie poprzedzać różaniec o godzinie 12. Pochówek odbędzie się na nowym cmentarzu.

27 stycznia 2017 roku Szanowny Kolega inż. Polikarp Dudziak, Członek Honorowy SIMP obchodził swoje 90-te Urodziny.

Z tej okazji Dostojnego Jubilata odwiedził w Jego domu prezes Oddziału SIMP w Tarnowie, Kol. Lesław Świętochowski.

W imieniu swoim własnym i wszystkich Członków Oddziału złożył Koledze Polikarpowi Dudziakowi serdeczne życzenia potrzebnego zdrowia dziękując za dotychczasową działalność stowarzyszeniową, za wspieranie młodszych kolegów i przekazywanie bogatej wiedzy, doświadczenia zdobywanego przez długie lata pracy na różnych odpowiedzialnych stanowiskach od Koła Zakładowego poczynając poprzez pełnione funkcje w OBR Sprzętu Mechanicznego, w Sekcji Techniki Uzbrojenia, Zarządzie Oddziału SIMP, Kole Miejskim, aż po stanowisko dyrektora agendy gospodarczej SIMP ZORPOT .

Życzymy z całego serca Szanownemu Koledze w dalszym ciągu wiele satysfakcji i zadowolenia z dotychczasowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności na dalsze długie lata życia.

Zapraszam  na  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , PTIM SIMP Oddział Tarnów i Koła SIMP Tamel S.A.
Zebranie odbędzie  się  w  czwartek 16 lutego , o godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 , sala nr 222 im. H. Ziemnickiego , drugie  piętro . Zebranie poświęcone będzie między innymi 25 rocznicy Koła Miejskiego SIMP.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

UROCZYSTE  SPOTKANIE Z OKAZJI  90-LECIA SIMP i 40-LECIA  ODDZIAŁU  SIMP w  TARNOWIE 15 grudnia 2016 r.

PROGRAM  SPOTKANIA  JUBILEUSZOWEGO
1. Otwarcie Spotkania i powitanie Gości .
2. Przekazanie prowadzenia Spotkania Kol. Januszowi MATRASOWI.
3. Wręczenie Honorowych Odznak i Dyplomów SIMP.
4. Okolicznościowa Prezentacja Prezesa Oddziału SIMP.
5. Omówienie MONOGRAFII wydanej z okazji 40-lecia Oddziału.
6. Wystąpienia okolicznościowe przybyłych Gości.
7. Spotkanie Koleżeńskie z toastem , tortem i opłatkiem.

Otwarcia Spotkania w Domu Technika NOT w Tarnowie dokonał Prezes Oddziału SIMP Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI , który powitał zaproszonych i przybyłych na Spotkanie Gości.

Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie Pana dr inż. Sebastiana BIELECKIEGO , Członka Zarządu ZMT Tarnów Pana Łukasza KOMENDERA , Prezesa WUCH PZL Dębica Pana Lesława WERESZCZYŃSKIEGO , Prezesa Zarządu NOT w Tarnowie Pana Jacka SUMERĘ , Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału NOT w Tarnowie , a zarazem Prezesa Bractwa Kurkowego w Tarnowie  Pana Jerzego CZERWIŃSKIEGO.

Z bratnich Stowarzyszeń zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT :

Prezesa Oddziału SEP Kol. Antoniego MAZIARKĘ ,
Prezesa Oddziału SITR Kol. Eugeniusza TADLA,
Prezesa Oddziału PZITS Kol. Zbigniewa ŁABUZA,
Wiceprezesów Oddziału SITPCHEM Kolegów Stanisława OCZKOWICZA i Krzysztofa  DZIUBANA,
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Kol. Piotra  GĘBISIA .
Z bratnich Oddziałów SIMP skupionych w Makroregionie Płd.-Wsch. SIMP
Sekretarz Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Alicję KORZENIOWSKĄ ,
Wiceprezesa Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Stanisława MŁYNARSKIEGO,
Prezesa Oddziału SIMP w Rzeszowie , a zarazem Wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP , Przewodniczącego Makroregionu Płd-Wsch. SIMP, Prezesa Zarządu NOT w Rzeszowie  Kol. Janusza Dobrzańskiego,
Prezesa Oddziału SIMP w Starachowicach , kol. Jana Pudło,
Członków Zarządu Oddziału SIMP w Starachowicach , Kolegów Andrzeja BARTKIEWICZA i Sylwestra SYKUŁĘ .
Prezesa Oddziału SIMP w Kielcach , Kol. Kazimierza KOKOWSKIEGO.

Na koniec Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI przywitał bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów z Oddziału  SIMP w Tarnowie obecnych na Uroczystym Spotkaniu .

Następnie Kol. L. Świętochowski poprosił o przejęcie przewodniczenia Spotkaniu Sekretarza Oddziału SIMP w Tarnowie , Kol. Janusza MATRASA .

Kolejnym punktem Uroczystości było wręczenie Honorowych Odznak SIMP i Okolicznościowych Dyplomów SIMP.

Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymali :

Koleżanka Iwona NARWOJSZ i Kolega Bogdan MAZUR
Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali :
Kolega Bogusław DUDEK i Kolega Zdzisław WARZECHA
Odznakę im. Profesora Henryka Mierzejewskiego otrzymali :
Kolega Augustyn WÓJCIK i Kolega Czesław ŻYGŁOWICZ

Godność Zasłużonego Seniora SIMP otrzymał Kolega Janusz FLEK .

Odznaki wręczyli : Wiceprezes ZG SIMP Kol. Janusz DOBRZAŃSKI i Członek ZG SIMP Kol. Piotr GĘBIŚ .

Okolicznościowe Dyplomy Uznania Oddziału SIMP z rąk Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego otrzymali :

Kol. Barbara BŁOŃSKA , Andrzej BOCHNAK , Bogusław DUDEK , Franciszek Michał DZIK , Piotr GĘBIŚ , Henryk GÓRECKI , Jan KIEĆ , Lucjan KORCZYKOWSKI , Janusz MATRAS , Bogdan MAZUR , Łukasz OPALIŃSKI , Krzysztof PIKUL , Dariusz PŁACZEK , Józef SETLIK , Leszek STACHURA , Marek STRĄCZEK , Zdzisław WARZECHA , Augustyn WÓJCIK , Lesław WERESZCZYŃSKI , Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI .

Dyplomy Uznania otrzymali również Szanowni Koledzy Seniorzy :

Bogumił BRZUCHACZ , Polikarp DUDZIAK , Marian GRELA , Zdzisław SOWIŹRAŁ , Kazimierz WĘGRZYN , Czesław ŻYGŁOWICZ .

W imieniu odznaczonych za wyróżnienia podziękował Kol. Augustyn WÓJCIK .

Następnie okolicznościową prezentację z okazji 90-lecia SIMP i 40-lecia Oddziału SIMP w Tarnowie przedstawił Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI .

Prezentacja została przyjęta oklaskami .

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach wręczyli na ręce Prezesa Oddziału SIMP Kol. Lesława Świętochowskiego Listy Gratulacyjne z życzeniami dla Członków Oddziału SIMP w Tarnowie i okolicznościowe prezenty.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie koleżeńskie z poczęstunkiem .

 

 

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne przy grillu , które odbędzie się 15 września 2016 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski