W dniach 18 – 19 X 2014 r. w Rydzynie koło Leszna obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP.
W Zjeździe z Oddziału SIMP w Tarnowie udział wzięli Koledzy :
Lesław Świętochowski , Piotr Gębiś , Paweł Świętochowski .
Obradom Zjazdu przewodniczyli Koledzy :
Janusz Mytko , Lesław Świętochowski , Krzysztof  Frąckowiak

Wśród wyróżnionych przez ZG SIMP 11 prezesów Oddziałów , którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia znalazł się również prezes Oddziału SIMP w Tarnowie , kol. Lesław Świętochowski .
Decyzją ZG SIMP wyróżniono w rankingu najlepszych jednostek organizacyjnych za kadencję 2010 – 2014  m.in. Towarzystwo Polskich Inżynierów Motoryzacji , którym kieruje kol. Piotr Gębiś .

Prezesem ZG SIMP Delegaci wybrali  Kol. dr inż. Piotra Janickiego z Poznania .

Na Członków ZG SIMP wybrano Kolegów :
1. Babul  Tomasz  -  Warszawa
2. Chojnacki  Paweł  -  Lublin
3. Dobrzański  Janusz  -  Rzeszów
4. Fleischer  Włodzimierz  -  Gorzów  Wlkp.
5. Frąckowiak  Krzysztof  – Wałbrzych
6. Gębiś  Piotr  -  Tarnów
7. Gołąbczak Andrzej  -  Łódź
8. Karlak  Krystyna  -  Częstochowa
9. Królikowski Stanisław  – Bielsko – Biała
10. Łasiewicki  Kazimierz  -  Gorlice
11. Pilarczyk  Jan  -  Katowice
12. Woźniacki  Andrzej  -  Wrocław
13. Wycichowski  Ryszard  -  Toruń
14. Zagórski  Jan  -  Kraków

Na Członków Głównej  Komisji  Rewizyjnej wybrano Kolegów :
1. Adamski Włodzimierz  -  Rzeszów
2. Hiczuk  Adam  -  Wrocław
3. Królikowski  Paweł  -  Bielsko – Biała
4. Matusiak  Ryszard  -  Poznań  -  przewodniczący
5. Nieckarz  Edmund  -  Zamość
6. Styp – Rekowski  Michał  -  Bydgoszcz
7. Sucharzewski  Stanisław  -  Łódź

Na Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Kolegów :
1. Bielański  Andrzej  -  Wrocław
2. Gałecki  Wacław  -  Łódź
3. Handzlik Jan  -  Bielsko – Biała
4. Jęczkowski  Jan  -  Szczecin
5. Kapsa  Jan  -  Poznań
6. Obuchowicz  Wiktor  -  Zielona  Góra  -  przewodniczący
7. Porada  Jan  -  Rzeszów

 

 

 

 

 

 

Zapraszam   na   wspólne   powakacyjne   Zebranie   Zarządu   Oddziału   SIMP  ,  Koła   Miejskiego   SIMP  ,  Oddziału   Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP  i  Koła  SIMP  Tamel  w  Tarnowie .
Zebranie  odbędzie  się  w  czwartek  11 września  2014 r.  o  godz. 16:20 w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek  10

 

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy .

Są  też  i  tacy , którzy pochowani są na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Krzyżu .

Będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

 mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, Dowódca Kompanii Armii Krajowej , uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 roku , a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku , a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT – NOT.

Tradycyjnie  każdego  roku  1  sierpnia  w  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszawskiego członkowie  Zarządu  Terenowej  Jednostki  Organizacyjnej Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych NOT  z  prezesem  Jackiem  Sumerą  na  czele  i  prezesi  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych Oddział  Tarnów  Antoni Maziarka ( SEP ) , Lesław  Świętochowski ( SIMP ) , Eugeniusz  Tadel ( SITR ) , Zbigniew  Paprocki ( SITPChem ) , Mieczysław  Menżyński ( PZITS ) wspólnie spotykają się przy  mogile  Ś.P  Henryka  Ziemnickiego – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.

Skład Zarządu Terenowej  Jednostki  Organizacyjnej Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych  – NOT    Rada  w  Tarnowie  –  wybrany  26.06.2014 r.  na  kadencję  2014 – 2018

 1. Prezes  Zarządu  – Jacek  Sumera  (SEP)

 2. Członek Zarządu – Antoni  Maziarka  (SEP)

 3. Członek Zarządu – Mieczysław  Menżyński  (PZITS)

 4. Członek Zarządu – Stanisław  Oczkowicz  (SITPChem)

 5. Członek Zarządu – Janusz  Onak  (SEP)

 6. Członek Zarządu – Zbigniew  Paprocki  (SITPChem)

 7. Członek Zarządu – Lesław  Świętochowski  (SIMP)

 8. Członek Zarządu – Eugeniusz  Tadel  (SITR)

 9. Członek Zarządu – Zbigniew  Wadach  (SITPChem)

Zapraszam  na  wspólne  przedwakacyjne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP  i  Koła  SIMP  Tamel  w  Tarnowie .
Zebranie  odbędzie  się  w  czwartek  05  czerwca  2014 r.  o  godz. 16:20 w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek  10

W  porządku  zebrania  przewidziano :

1. Przyjęcie  nowych  Członków
2. Wręczenie  legitymacji  członkowskich
3. Wręczenie  Honorowych  Odznak  SIMP
4. Informację  o  Konferencjach  N-T  NOT
5. Informację  o  posiedzeniu  Makroregionu  Płd-Wsch. SIMP
6. Informację  o  pracach  Zarządu  Głównego  SIMP
7. Informację  o  ważniejszych  rocznicach  historycznych  w  2014 r.
8. Konkurs  Technik  Absolwent  2014
9. Sprawy  różne .
10. Wolne  wnioski.
11. Wyznaczenie  miejsca  i  terminu  następnego  Zebrania
( spotkanie  integracyjne )

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

 

 

 

 

Uprzejmie  informuję  i  serdecznie  zapraszam  na  pierwsze  w  kadencji  2014 – 2018  wspólne  Zebranie  Zarządu  Oddziału , Koła  Miejskiego  i  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji   SIMP  w  Tarnowie .

Zebranie  odbędzie  się  08  maja  2014 r.  ( czwartek )  o  godz. 16:20  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , Sala  nr  202   im. Henryka  Ziemnickiego .

Ze  względu  na  wagę  omawianych  spraw  obecność  nowo wybranych  władz  ( Zarządu  Oddziału , Komisji Rewizyjnej , Sądu  Koleżeńskiego ,  Koła  Miejskiego  i  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów )  - obowiązkowa !

Serdecznie  pozdrawiam

Prezes  Zarządu  Oddziału
S I M P  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Skład  władz  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  wybrany  podczas  XI  WALNEGO  ZGROMADZENIA  DELEGATÓW  ODDZIAŁU  24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄD  ODDZIAŁU  SIMP

Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI – prezes  Zarządu  Oddziału
Piotr  GĘBIŚ – wiceprezes  Zarządu  Oddziału
Janusz  FLEK – wiceprezes  Zarządu  Oddziału
Krzysztof  PIKUL – sekretarz
Janusz  MATRAS – sekretarz
Łukasz  OPALIŃSKI – skarbnik
Franciszek Michał  DZIK – Członek  Zarządu
Andrzej  BOCHNAK – Członek  Zarządu
Bogumił  BRZUCHACZ – Członek  Zarządu
Leszek  STACHURA – Członek  Zarządu
Bogdan  MAZUR – Członek  Zarządu
Lucjan  KORCZYKOWSKI – Członek  Zarządu

KOMISJA  REWIZYJNA

Józef  SETLIK – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zdzisław  SOWIŹRAŁ – sekretarz Komisji
Dariusz  PŁACZEK – członek Komisji

SĄD  KOLEŻEŃSKI

Barbara  BŁOŃSKA – przewodnicząca  Komisji
Jan  KIEĆ – sekretarz
Henryk  GÓRECKI – członek  Komisji

24.04.2014

32 Photos

24.04.2014_1

78 Photos

24.04.2014_2

40 Photos


Delegaci  Koła  Miejskiego  SIMP  Stanisław  MAREK , Janusz  FLEK , Janusz  FURMAŃSKI , Piotr  GĘBIŚ , Henryk  GÓRECKI , Jan  KIEĆ , Łukasz  OPALIŃSKI , Dariusz  PŁACZEK , Zdzisław  SOWIŹRAŁ , Marek  STRĄCZEK , Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI , Paweł  ŚWIĘTOCHOWSKI .

Delegaci  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP :  Franciszek  Michał  DZIK , Janusz  MATRAS , Krzysztof  PIKUL , Tadeusz  SIUTAJ , Lesze  STACHURA , Józef  SZCZEPAŃSKI , Sławomir  ZACHARA .

Delegaci  Koła  WUCH  PZL  DĘBICA S.A. :   Bogusław  DUDEK , Bogdan  MAZUR , Krzysztof  PAWEŁEK , Zdzisław  WARZECHA , Czesław  ŻYGŁOWICZ .

Delegaci  Koła  Terenowego  SIMP  w  Dębicy  :  Bogumił  BRZUCHACZ , Kazimierz  WĘGRZYN .

Delegaci  Koła  SIMP  w  FSE  Tamel  S.A.  : Barbara  BŁOŃSKA , Andrzej  BOCHNAK , Tadeusz  MARCINIEC , Józef  SETLIK .

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie , uprzejmie  zapraszam  Sz. Koleżankę i  Szanownych  Kolegów  na  Walne Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP , które  odbędzie  się  24  kwietnia  (  czwartek  )  2014 roku  o  godz. 16.15 – pierwszy termin , 16.30 – ( w drugim terminie bez  względu na ilość obecnych )  w  DOMU  TECHNIKA  FSNT  NOT  w  Tarnowie ,  RYNEK 10 , sala im. Henryka Ziemnickiego , II  piętro .

PROPONOWANY  PORZĄDEK  ZEBRANIA :

1.  Rozpoczęcie  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
2.  Powitanie  Delegatów  i  przybyłych  Gości .
Zapoznanie  z  Zasadami  Akcji  Sprawozdawczo Wyborczej .
Wręczenie  Honorowych  Odznak  SIMP  i  Tytułów  Rzeczoznawców  SIMP
3.  Wybór  Przewodniczącego  Zebrania .
4.  Wybór  Komisji :
4.1      Komisji  Uchwał  i  Wniosków  ( przygotowuje  i  przedstawia  projekty  uchwał )
4.2      Komisji  Mandatowo – Wyborczej   ( sprawdza  obecność  na  Zgromadzeniu  wg  Listy Obecności , przedstawia  wniosek  o  uznanie  prawomocności  zgromadzenia  i  wyborów , zbiera  głosy )
4.3.   Komisji  Skrutacyjnej  ( liczy  głosy , przedstawia  wyniki  wyborów )
5.      Sprawozdanie  Prezesa  ustępującego  Zarządu  Oddziału  SIMP  z  kadencji  2010 – 2014 r.
6.      Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej .
7.      Sprawozdanie  Sądu  Koleżeńskiego .
8.      Dyskusja .
9.      Udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10.       Wybory :
10. 1   Prezesa  Zarządu     Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 2   Członków  Zarządu   Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 3   Komisji  Rewizyjnej   Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 4   Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 5   Delegatów  na Walne  Zebranie  Rady  NOT  w  Tarnowie .
10. 6   Delegatów  na  XXXIII  Walny  Zjazd  Delegatów  SIMP  w  Rydzynie .
11.      Dyskusja  i  podjęcie  UCHWAŁY WALNEGO  ZGROMADZENIA  DELEGATÓW  ODDZIAŁU  SIMP .
12.      Zakończenie  zebrania .

UWAGA !
Obecność  Delegata  Obowiązkowa .

Łączę  wyrazy  szacunku
Z  koleżeńskim  pozdrowieniem

Prezes  Odd
ziału  SIMP
w   Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Na zaproszenie Targi Kielce 28 marca 2014 r. gościła na Targach Technicznych STOM ( Salon Technologii Obróbki Metali ) delegacja Zarządu Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie w składzie : Lesław Świętochowski , Dariusz Płaczek i Paweł Świętochowski . Program zwiedzania targów obejmował : Salon TOOL – obrabiarki , narzędzia , Salon BLECH – obróbka blach , Salon LASER – lasery przemysłowe oraz spawalnictwo , wirtoprocesy ( wirtualizacja procesów i druk 3D ) , control – stom – technika pomiarowa , pneumaticon – hydraulika , pneumatyka , napędy i sterowania , expo – surface – antykorozja , ochrona powierzchni .
Podczas tegorocznej edycji targów STOM swoją ofertę zaprezentowało ponad 300 firm z polski i zagranicy .
W  szeroko rozumianym przemyśle obróbki metali bardzo ważnym elementem rozwoju firmy , pozwalającym zapoznać się z ofertą producentów obrabiarek i narzędzi , a tym ostatnim spotkać potencjalnych klientów są targi branżowe .