Archives

All posts by admin

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wycieczce technicznej w ramach programu „Akademia Inżyniera”: PODRÓŻ PRZEZ ŚWIAT SZKŁA I GAZOWNICTWA – WIZJA TRADYCJI I INNOWACYJNOŚCI do Krosna / Strachociny dnia 11 czerwca 2024 r. (środa).

Koszt 120 zł zawiera przejazdy, wejściówki oraz poczęstunek podczas grilla.

Zgłoszenia: NOT Tarnów, tel. 14 63 00 172, kom. 508-877-762, sekretariat@not-tarnow.pl – do 24.05.2024 r.

Szczegóły programu w załączeniu.

plakat_Wycieczka_Strachocina_11.06.2024

Powiat Brzeski zawiązał partnerstwo w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku”, które ma na celu rozwój specjalistycznych umiejętności zawodowych w dziedzinie mechatroniki.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę 3 kwietnia 2024 r.

– Jest to bardzo nowoczesna jednostka edukacyjno-szkoleniowa z branży elektroniczno-mechatronicznej w której kształcić będą się nie tylko uczniowie, ale kwalifikacje będą zyskiwać także pracownicy z firm nie tylko z naszego regionu, ale także z całej Polski – powiedział Andrzej Potępa starosta brzeski.

Partnerami w projekcie zostali: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oddział w Tarnowie, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Proster Sp. z o.o., Carlsberg Supply Company Polska S.A. Wspólna praca z partnerami umożliwi dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb na rynku pracy oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym.

– Uczestniczymy dzisiaj w bardzo ważnej i podniosłej uroczystości. To właśnie na naszych oczach i z naszym udziałem dzieją się rzeczy, które przejdą do historii.

Podpisane porozumienie to efekt determinacji wielu osób, ale przede wszystkim tych osób, które najpierw przygotowały wniosek, złożyły go i walczyły o jego pozytywne przyjęcie.

Bardzo się cieszymy, że nasze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, które w roku 2026 obchodzić będzie jubileusz 100 lecia istnienia i działalności może wziąć udział w tak znakomitym przedsięwzięciu jako partner branżowy.     

Gdybyśmy z nazwy Branżowe Centrum Umiejętności skupili się na wyrazie „umiejętności” to dowiemy się, że :

Umiejętność to «praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś»

Umiejętności powszechnie dzieli się także na miękkie (zdolności, które się posiada lub rozwija dzięki kontaktom społecznym) i twarde (zdolności, które wymagają wiedzy specjalistycznej i lat praktyki, często z użyciem narzędzi lub oprogramowania).

I te umiejętności będą tutaj zdobywane.

Dzięki Branżowemu Centrum Umiejętności wiedzę fachową i umiejętności praktyczne zdobędzie wielu młodych ludzi, a pozostali te wiadomości pogłębią dzięki specjalistycznym kursom i szkoleniom – powiedział Lesław Świętochowski Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Tarnowie im. Jana Szczepanika.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie placówką, która połączy w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewni trwałą współpracę w branży elektroniczno – mechatronicznej. Funkcjonowanie BCU polegać będzie na kształceniu młodzieży, studentów, jak i dokształcaniu dorosłych oraz podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych technologii w dziedzinie mechatroniki. Planuje się, że w szkoleniach i kursach weźmie udział co najmniej 240 osób. Ponadto zaplanowano szkolenia, które odbędą się za pośrednictwem platformy zdalnego uczenia. Programy szkoleniowe będą obejmować zagadnienia związane z cyfrową oraz zieloną transformacją.

Branżowe Centrum Umiejętności wprowadzi do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), dostosowaną do potrzeb branży elektroniczno-mechatronicznej. Centrum będzie również prowadzić ośrodek egzaminacyjny w zakresie egzaminów zawodowych i innych egzaminów właściwych dla dziedziny mechatroniki, przygotowując uczestników do spełnienia wymagań rynku pracy.

O projekcie Czytaj dalej

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 16 lutego 2024 r. w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej, nad którą objął Honorowy Patronat Minister Edukacji i Nauki.
Z ogromną satysfakcją zawiadamiamy, że z grona ponad 30 prac zgłoszonych do II etapu Konkursu, trzy zostały obronione w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i wysoko ocenione przez Główną Komisję Konkursową.
Wykonali je następujący dyplomanci:
- Pan Rafał Zając, który otrzymał WYRÓŻNIENIE za pracę pt. „Trzyosiowy ploter frezujący CNC o polu roboczym 400x400x100mm” wykonaną pod kierunkiem Pana dr inż. Wojciecha Gruszeckiego,
oraz prace, które zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu:
- Panów Tomasza Pruchnickiego i Konrada Schaba, pt. „Symulator samochodu wyścigowego”,
- Pana Radosława Zygadło, pt. „Stabilizator lotu dla modelu zdalnie sterowanego samolotu”,
Wykonane pod kierunkiem Pana dr inż. Łukasza Mika na Wydziale Politechnicznym.

1. PISMO REKTOR 2. DYPLOM WYRÓŻNIENIE RAFAŁ ZAJĄC 2.1. PROMOTOR WOJCIECH GRUSZECKI 3. DYPLOM FINAŁ ZYGADŁO 4. DYPLOM FINAŁ PRÓCHNICKI i SCHAB 5. PROMOTOR ŁUKASZ MIK 20240216_115518 20240216_124450 20240216_124457 IMG_20240216_105426140_BURST001 IMG_20240216_105443130_BURST001 IMG_20240216_105544316 IMG_20240216_111454809 IMG_20240216_114728750 IMG_20240216_115226568 IMG_20240216_115503937_BURST001 IMG_20240216_115508107 IMG_20240216_115514848_BURST000_COVER_TOP IMG_20240216_115514848_BURST001 IMG_20240216_115517342 IMG_20240216_124415263 IMG_20240216_124418078 IMG_20240216_124422577_HDR IMG_20240216_124424267_HDR

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie, zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 16:00 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie
Lesław  Świętochowski