Archives

All posts for the month Luty, 2014

W dniu 26 lutego 2014 r.  odbyło  się  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w  Kole  SIMP  przy  WUCH ” PZL ” – Dębica  S.A.

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną  na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła SIMP

Bogdan      Mazur       -  prezes  Koła
Krzysztof  Pawełek     -  sekretarz  Koła
Bogusław  Dudek       -  skarbnik   Koła

Zarząd Oddziału Towarzystwa Chłodnictwa , Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Zdzisław  Warzecha  -  przewodniczący  Oddziału Towarzystwa
Iwona      Narwojsz   -  sekretarz
Michał  Krzemiński   -  skarbnik

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r. 

Bogdan  Mazur , Bogusław  Dudek , Zdzisław  Warzecha , Krzysztof  Pawełek , Czesław  Żygłowicz .

W dniu 26 lutego 2014 r.  odbyło  się  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  w  Kole  SIMP  przy  FSE  Tamel  S.A.

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną  na  kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła SIMP

Andrzej   Bochnak   -  prezes  Koła
Józef  Setlik             -  wiceprezes  Koła
Barbara   Błońska   -  sekretarz  Koła
Tadeusz  Marciniec – skarbnik  Koła

Komisja  Rewizyjna  Koła  SIMP

Grzegorz  Koś  -  przewodniczący  Komisji
Maciej  Czermak  -  sekretarz  Komisji
Robert  Górski  – członek  Komisji

Delegaci  na  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie 24 kwietnia 2014 r. 

Barbara Błońska , Andrzej  Bochnak , Tadeusz  Marciniec , Józef  Setlik

W dniu 13 lutego 2014 roku w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego SIMP .

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną na kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła :

Stanisław Marek – honorowy prezes Koła
Lesław  Świętochowski – prezes Koła
Janusz  Flek – wiceprezes  Koła
Piotr   Gębiś – wiceprezes  Koła
Henryk  Górecki  – skarbnik
Dariusz  Płaczek  – sekretarz
Leszek  Stachura – członek Zarządu
Marek   Strączek  – członek Zarządu
Paweł Świętochowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła Miejskiego SIMP

Zdzisław   Sowiźrał – przewodniczący
Jerzy Krakowiecki – sekretarz
Arkadiusz  Stec – członek  Komisji

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału  SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Janusz  Flek , Janusz  Furmański , Piotr Gębiś , Henryk Górecki , Jan Kieć , Łukasz Opaliński , Dariusz Płaczek , Zdzisław Sowiźrał , Marek Strączek , Lesław Świętochowski , Paweł Świętochowski .