Archives

All posts for the month Listopad, 2010

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP ODDZIAŁ W TARNOWIE – 5.02.2010 r   

  1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi PTIM SIMP

  1. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Oddział w Tarnowie uchwaliło :

PROGRAM I KIERUNKI DZIAŁANIA DLA ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INZYNIERÓW MOTORYZACJI SIMP W TARNOWIE

KADENCJI 2010-2014 Czytaj dalej