Archives

All posts for the month Czerwiec, 2017

8 czerwca 2017 r. Naukowcy z PWSZ po raz kolejny gościli na spotkaniu SIMP, które tradycyjnie odbyło się w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie.  Po raz kolejny było to bardzo owocne dla wzajemnej współpracy spotkanie.
Zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich składało się z dwóch części: informacyjno-sprawozdawczej i naukowo-popularyzującej. W pierwszej – Lesław Świętochowski, prezes Oddziału SIMP przedstawił i podsumował istotne dla działalności Stowarzyszenia wydarzenia 2017 roku.
Ważnym elementem spotkania było uroczyste wręczenie przez Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego dyplomu wykładowcy SIMP z zakresu diagnostyki samochodowej, który otrzymał Kol. Łukasz Ciepiela.
Drugą część stanowił wykład  dr. inż. Łukasza Mika. W ciekawy sposób zaprezentował on zagadnienia, którymi zajmuje się w swoich badaniach naukowych.
Zgromadzeni w tarnowskim SIMP mogli wysłuchać wygłoszonego przez niego wykładu pt. „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN” oraz podyskutować na temat poruszanych w prezentacji zagadnieniach.
Warto dodać, że dr inż. Łukasz Mik niniejszym dołączył do grona prelegentów PWSZ, którzy dzielą się na zebraniach SIMP swoją wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i zawodowym. Należą już do niego także: dr inż. Daniel Król i  dr Rafał Kurczab.
W czerwcowym zebraniu uczestniczyli pracownicy PWSZ: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Łukasz Mik– Zastępca Kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych oraz dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.