Archives

All posts for the month Sierpień, 2019

Zapraszamy członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz wszystkich zainteresowanych na Wystawę z okazji 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Domu Technika NOT w Tarnowie.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z konferencją naukowo-techniczno-historyczną odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 16.30 w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10, sala 222.

Program konferencji:

  1. Otwarcie Konferencji – mgr inż. Renata Łabędź, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Tarnowie.
  2. „Wojna zaczęła się w Tarnowie” – Sytuacja polityczna w Europie przed rokiem 1939 i przygotowania do wojny, ważniejsze bitwy z Niemcami i Sowietami w kampanii wrześniowej, deportacje ludności polskiej, Katyń, tarnowscy żołnierze września Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
  3. „Bohater niejedno ma imię” dr Eliza Krzyńska-Nawrocka, PWSZ w Tarnowie
  4. „Porównanie stanu uzbrojenia Armii polskiej, Armii niemieckiej – Wehrmachtu i Armii ZSRR w kampanii wrześniowej, kawaleria polska, ułani” Lesław Świętochowski, Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie.
  5. Zwiedzanie Wystawy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 26.08.2019 r. telefonicznie: 14-630-01-72 lub mailowo: sekretariat@not-tarnow.pl

W ramach zebrania członków Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-techniczno-historycznej z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, połączonej z otwarciem wystawy fotograficznej w Domu Technika NOT w Tarnowie 28.08.2019r o godz. 16:30.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

80-rocznica-roll-up