Archives

All posts for the month Kwiecień, 2017

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do kwietnia 2017 r.
2. Wykład Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych PWSZ w Tarnowie, Pana dr Rafała Kurczaba z Zakładu Chemii PWSZ, pt. Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka .

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski