Archives

All posts for the month Październik, 2014

 

Zapraszam   na   wspólne   Zebranie   Zarządu   Oddziału   SIMP  ,  Koła   Miejskiego   SIMP  ,  Oddziału   Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP  i  Koła  SIMP  Tamel  w  Tarnowie .
Zebranie  odbędzie  się  w  czwartek  13 listopada  2014 r.  o  godz. 16:20 w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek  10

Omawiane  będą  tematy  XXXIII  WZD  SIMP

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

W dniach 18 – 19 X 2014 r. w Rydzynie koło Leszna obradował XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP.
W Zjeździe z Oddziału SIMP w Tarnowie udział wzięli Koledzy :
Lesław Świętochowski , Piotr Gębiś , Paweł Świętochowski .
Obradom Zjazdu przewodniczyli Koledzy :
Janusz Mytko , Lesław Świętochowski , Krzysztof  Frąckowiak

Wśród wyróżnionych przez ZG SIMP 11 prezesów Oddziałów , którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia znalazł się również prezes Oddziału SIMP w Tarnowie , kol. Lesław Świętochowski .
Decyzją ZG SIMP wyróżniono w rankingu najlepszych jednostek organizacyjnych za kadencję 2010 – 2014  m.in. Towarzystwo Polskich Inżynierów Motoryzacji , którym kieruje kol. Piotr Gębiś .

Prezesem ZG SIMP Delegaci wybrali  Kol. dr inż. Piotra Janickiego z Poznania .

Na Członków ZG SIMP wybrano Kolegów :
1. Babul  Tomasz  -  Warszawa
2. Chojnacki  Paweł  -  Lublin
3. Dobrzański  Janusz  -  Rzeszów
4. Fleischer  Włodzimierz  -  Gorzów  Wlkp.
5. Frąckowiak  Krzysztof  – Wałbrzych
6. Gębiś  Piotr  -  Tarnów
7. Gołąbczak Andrzej  -  Łódź
8. Karlak  Krystyna  -  Częstochowa
9. Królikowski Stanisław  – Bielsko – Biała
10. Łasiewicki  Kazimierz  -  Gorlice
11. Pilarczyk  Jan  -  Katowice
12. Woźniacki  Andrzej  -  Wrocław
13. Wycichowski  Ryszard  -  Toruń
14. Zagórski  Jan  -  Kraków

Na Członków Głównej  Komisji  Rewizyjnej wybrano Kolegów :
1. Adamski Włodzimierz  -  Rzeszów
2. Hiczuk  Adam  -  Wrocław
3. Królikowski  Paweł  -  Bielsko – Biała
4. Matusiak  Ryszard  -  Poznań  -  przewodniczący
5. Nieckarz  Edmund  -  Zamość
6. Styp – Rekowski  Michał  -  Bydgoszcz
7. Sucharzewski  Stanisław  -  Łódź

Na Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano Kolegów :
1. Bielański  Andrzej  -  Wrocław
2. Gałecki  Wacław  -  Łódź
3. Handzlik Jan  -  Bielsko – Biała
4. Jęczkowski  Jan  -  Szczecin
5. Kapsa  Jan  -  Poznań
6. Obuchowicz  Wiktor  -  Zielona  Góra  -  przewodniczący
7. Porada  Jan  -  Rzeszów