Archives

All posts for the month Grudzień, 2014

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie
serdecznie  zapraszam  wszystkich  Członków  Oddziału
na  Spotkanie  Noworoczno -  Opłatkowe ,
które  odbędzie  się  w  czwartek , 8  stycznia  2015  roku  o  godz. 16:20
w  Domu  Technika  FSNT  -  NOT  w  Tarnowie  ,  Rynek  10

 

Prezes  Zarządu  Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski