Archives

All posts for the month Styczeń, 2017

Zapraszam  na  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , PTIM SIMP Oddział Tarnów i Koła SIMP Tamel S.A.
Zebranie odbędzie  się  w  czwartek 16 lutego , o godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 , sala nr 222 im. H. Ziemnickiego , drugie  piętro . Zebranie poświęcone będzie między innymi 25 rocznicy Koła Miejskiego SIMP.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski