Archives

All posts for the month Sierpień, 2015

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału   na Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne przy grillu , które odbędzie się 17 września 2015 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Obowiązek  Pamięci

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP.

Jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT.  1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO-NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.

W tym roku przy mogile Henryka Ziemnickiego  spotkali  się  prezes NOT w Tarnowie Jacek SUMERA , prezes SEP Oddz. Tarnów  Antoni MAZIARKA , prezes SIMP  Oddział  Tarnów  Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI , prezes SITR Oddz. Tarnów Eugeniusz  TADEL  i czł. Zarządu Oddz. SITPChem  Oddz. Tarnów Stanisław  OCZKOWICZ .