Archives

All posts for the month Grudzień, 2016

UROCZYSTE  SPOTKANIE Z OKAZJI  90-LECIA SIMP i 40-LECIA  ODDZIAŁU  SIMP w  TARNOWIE 15 grudnia 2016 r.

PROGRAM  SPOTKANIA  JUBILEUSZOWEGO
1. Otwarcie Spotkania i powitanie Gości .
2. Przekazanie prowadzenia Spotkania Kol. Januszowi MATRASOWI.
3. Wręczenie Honorowych Odznak i Dyplomów SIMP.
4. Okolicznościowa Prezentacja Prezesa Oddziału SIMP.
5. Omówienie MONOGRAFII wydanej z okazji 40-lecia Oddziału.
6. Wystąpienia okolicznościowe przybyłych Gości.
7. Spotkanie Koleżeńskie z toastem , tortem i opłatkiem.

Otwarcia Spotkania w Domu Technika NOT w Tarnowie dokonał Prezes Oddziału SIMP Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI , który powitał zaproszonych i przybyłych na Spotkanie Gości.

Dyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie Pana dr inż. Sebastiana BIELECKIEGO , Członka Zarządu ZMT Tarnów Pana Łukasza KOMENDERA , Prezesa WUCH PZL Dębica Pana Lesława WERESZCZYŃSKIEGO , Prezesa Zarządu NOT w Tarnowie Pana Jacka SUMERĘ , Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału NOT w Tarnowie , a zarazem Prezesa Bractwa Kurkowego w Tarnowie  Pana Jerzego CZERWIŃSKIEGO.

Z bratnich Stowarzyszeń zrzeszonych w tarnowskiej Radzie NOT :

Prezesa Oddziału SEP Kol. Antoniego MAZIARKĘ ,
Prezesa Oddziału SITR Kol. Eugeniusza TADLA,
Prezesa Oddziału PZITS Kol. Zbigniewa ŁABUZA,
Wiceprezesów Oddziału SITPCHEM Kolegów Stanisława OCZKOWICZA i Krzysztofa  DZIUBANA,
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP Kol. Piotra  GĘBISIA .
Z bratnich Oddziałów SIMP skupionych w Makroregionie Płd.-Wsch. SIMP
Sekretarz Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Alicję KORZENIOWSKĄ ,
Wiceprezesa Oddziału SIMP w Krakowie , Kol. Stanisława MŁYNARSKIEGO,
Prezesa Oddziału SIMP w Rzeszowie , a zarazem Wiceprezesa Zarządu Głównego SIMP , Przewodniczącego Makroregionu Płd-Wsch. SIMP, Prezesa Zarządu NOT w Rzeszowie  Kol. Janusza Dobrzańskiego,
Prezesa Oddziału SIMP w Starachowicach , kol. Jana Pudło,
Członków Zarządu Oddziału SIMP w Starachowicach , Kolegów Andrzeja BARTKIEWICZA i Sylwestra SYKUŁĘ .
Prezesa Oddziału SIMP w Kielcach , Kol. Kazimierza KOKOWSKIEGO.

Na koniec Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI przywitał bardzo serdecznie Koleżanki i Kolegów z Oddziału  SIMP w Tarnowie obecnych na Uroczystym Spotkaniu .

Następnie Kol. L. Świętochowski poprosił o przejęcie przewodniczenia Spotkaniu Sekretarza Oddziału SIMP w Tarnowie , Kol. Janusza MATRASA .

Kolejnym punktem Uroczystości było wręczenie Honorowych Odznak SIMP i Okolicznościowych Dyplomów SIMP.

Brązową Honorową Odznakę SIMP otrzymali :

Koleżanka Iwona NARWOJSZ i Kolega Bogdan MAZUR
Srebrną Honorową Odznakę SIMP otrzymali :
Kolega Bogusław DUDEK i Kolega Zdzisław WARZECHA
Odznakę im. Profesora Henryka Mierzejewskiego otrzymali :
Kolega Augustyn WÓJCIK i Kolega Czesław ŻYGŁOWICZ

Godność Zasłużonego Seniora SIMP otrzymał Kolega Janusz FLEK .

Odznaki wręczyli : Wiceprezes ZG SIMP Kol. Janusz DOBRZAŃSKI i Członek ZG SIMP Kol. Piotr GĘBIŚ .

Okolicznościowe Dyplomy Uznania Oddziału SIMP z rąk Prezesa Oddziału Kol. Lesława Świętochowskiego otrzymali :

Kol. Barbara BŁOŃSKA , Andrzej BOCHNAK , Bogusław DUDEK , Franciszek Michał DZIK , Piotr GĘBIŚ , Henryk GÓRECKI , Jan KIEĆ , Lucjan KORCZYKOWSKI , Janusz MATRAS , Bogdan MAZUR , Łukasz OPALIŃSKI , Krzysztof PIKUL , Dariusz PŁACZEK , Józef SETLIK , Leszek STACHURA , Marek STRĄCZEK , Zdzisław WARZECHA , Augustyn WÓJCIK , Lesław WERESZCZYŃSKI , Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI .

Dyplomy Uznania otrzymali również Szanowni Koledzy Seniorzy :

Bogumił BRZUCHACZ , Polikarp DUDZIAK , Marian GRELA , Zdzisław SOWIŹRAŁ , Kazimierz WĘGRZYN , Czesław ŻYGŁOWICZ .

W imieniu odznaczonych za wyróżnienia podziękował Kol. Augustyn WÓJCIK .

Następnie okolicznościową prezentację z okazji 90-lecia SIMP i 40-lecia Oddziału SIMP w Tarnowie przedstawił Prezes Oddziału Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI .

Prezentacja została przyjęta oklaskami .

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach wręczyli na ręce Prezesa Oddziału SIMP Kol. Lesława Świętochowskiego Listy Gratulacyjne z życzeniami dla Członków Oddziału SIMP w Tarnowie i okolicznościowe prezenty.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie koleżeńskie z poczęstunkiem .