Archives

All posts for the month Kwiecień, 2014

Delegaci  Koła  Miejskiego  SIMP  Stanisław  MAREK , Janusz  FLEK , Janusz  FURMAŃSKI , Piotr  GĘBIŚ , Henryk  GÓRECKI , Jan  KIEĆ , Łukasz  OPALIŃSKI , Dariusz  PŁACZEK , Zdzisław  SOWIŹRAŁ , Marek  STRĄCZEK , Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI , Paweł  ŚWIĘTOCHOWSKI .

Delegaci  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP :  Franciszek  Michał  DZIK , Janusz  MATRAS , Krzysztof  PIKUL , Tadeusz  SIUTAJ , Lesze  STACHURA , Józef  SZCZEPAŃSKI , Sławomir  ZACHARA .

Delegaci  Koła  WUCH  PZL  DĘBICA S.A. :   Bogusław  DUDEK , Bogdan  MAZUR , Krzysztof  PAWEŁEK , Zdzisław  WARZECHA , Czesław  ŻYGŁOWICZ .

Delegaci  Koła  Terenowego  SIMP  w  Dębicy  :  Bogumił  BRZUCHACZ , Kazimierz  WĘGRZYN .

Delegaci  Koła  SIMP  w  FSE  Tamel  S.A.  : Barbara  BŁOŃSKA , Andrzej  BOCHNAK , Tadeusz  MARCINIEC , Józef  SETLIK .

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie , uprzejmie  zapraszam  Sz. Koleżankę i  Szanownych  Kolegów  na  Walne Zgromadzenie  Delegatów  Oddziału  SIMP , które  odbędzie  się  24  kwietnia  (  czwartek  )  2014 roku  o  godz. 16.15 – pierwszy termin , 16.30 – ( w drugim terminie bez  względu na ilość obecnych )  w  DOMU  TECHNIKA  FSNT  NOT  w  Tarnowie ,  RYNEK 10 , sala im. Henryka Ziemnickiego , II  piętro .

PROPONOWANY  PORZĄDEK  ZEBRANIA :

1.  Rozpoczęcie  Walnego  Zgromadzenia  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
2.  Powitanie  Delegatów  i  przybyłych  Gości .
Zapoznanie  z  Zasadami  Akcji  Sprawozdawczo Wyborczej .
Wręczenie  Honorowych  Odznak  SIMP  i  Tytułów  Rzeczoznawców  SIMP
3.  Wybór  Przewodniczącego  Zebrania .
4.  Wybór  Komisji :
4.1      Komisji  Uchwał  i  Wniosków  ( przygotowuje  i  przedstawia  projekty  uchwał )
4.2      Komisji  Mandatowo – Wyborczej   ( sprawdza  obecność  na  Zgromadzeniu  wg  Listy Obecności , przedstawia  wniosek  o  uznanie  prawomocności  zgromadzenia  i  wyborów , zbiera  głosy )
4.3.   Komisji  Skrutacyjnej  ( liczy  głosy , przedstawia  wyniki  wyborów )
5.      Sprawozdanie  Prezesa  ustępującego  Zarządu  Oddziału  SIMP  z  kadencji  2010 – 2014 r.
6.      Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej .
7.      Sprawozdanie  Sądu  Koleżeńskiego .
8.      Dyskusja .
9.      Udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10.       Wybory :
10. 1   Prezesa  Zarządu     Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 2   Członków  Zarządu   Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 3   Komisji  Rewizyjnej   Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 4   Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .
10. 5   Delegatów  na Walne  Zebranie  Rady  NOT  w  Tarnowie .
10. 6   Delegatów  na  XXXIII  Walny  Zjazd  Delegatów  SIMP  w  Rydzynie .
11.      Dyskusja  i  podjęcie  UCHWAŁY WALNEGO  ZGROMADZENIA  DELEGATÓW  ODDZIAŁU  SIMP .
12.      Zakończenie  zebrania .

UWAGA !
Obecność  Delegata  Obowiązkowa .

Łączę  wyrazy  szacunku
Z  koleżeńskim  pozdrowieniem

Prezes  Odd
ziału  SIMP
w   Tarnowie

Lesław  Świętochowski