Archives

All posts for the month Maj, 2014

Zapraszam  na  wspólne  przedwakacyjne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła  Miejskiego  SIMP , Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  SIMP  i  Koła  SIMP  Tamel  w  Tarnowie .
Zebranie  odbędzie  się  w  czwartek  05  czerwca  2014 r.  o  godz. 16:20 w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek  10

W  porządku  zebrania  przewidziano :

1. Przyjęcie  nowych  Członków
2. Wręczenie  legitymacji  członkowskich
3. Wręczenie  Honorowych  Odznak  SIMP
4. Informację  o  Konferencjach  N-T  NOT
5. Informację  o  posiedzeniu  Makroregionu  Płd-Wsch. SIMP
6. Informację  o  pracach  Zarządu  Głównego  SIMP
7. Informację  o  ważniejszych  rocznicach  historycznych  w  2014 r.
8. Konkurs  Technik  Absolwent  2014
9. Sprawy  różne .
10. Wolne  wnioski.
11. Wyznaczenie  miejsca  i  terminu  następnego  Zebrania
( spotkanie  integracyjne )

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław Świętochowski

 

 

 

 

Uprzejmie  informuję  i  serdecznie  zapraszam  na  pierwsze  w  kadencji  2014 – 2018  wspólne  Zebranie  Zarządu  Oddziału , Koła  Miejskiego  i  Oddziału  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji   SIMP  w  Tarnowie .

Zebranie  odbędzie  się  08  maja  2014 r.  ( czwartek )  o  godz. 16:20  w  Domu  Technika  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , Sala  nr  202   im. Henryka  Ziemnickiego .

Ze  względu  na  wagę  omawianych  spraw  obecność  nowo wybranych  władz  ( Zarządu  Oddziału , Komisji Rewizyjnej , Sądu  Koleżeńskiego ,  Koła  Miejskiego  i  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów )  - obowiązkowa !

Serdecznie  pozdrawiam

Prezes  Zarządu  Oddziału
S I M P  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Skład  władz  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  wybrany  podczas  XI  WALNEGO  ZGROMADZENIA  DELEGATÓW  ODDZIAŁU  24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄD  ODDZIAŁU  SIMP

Lesław  ŚWIĘTOCHOWSKI – prezes  Zarządu  Oddziału
Piotr  GĘBIŚ – wiceprezes  Zarządu  Oddziału
Janusz  FLEK – wiceprezes  Zarządu  Oddziału
Krzysztof  PIKUL – sekretarz
Janusz  MATRAS – sekretarz
Łukasz  OPALIŃSKI – skarbnik
Franciszek Michał  DZIK – Członek  Zarządu
Andrzej  BOCHNAK – Członek  Zarządu
Bogumił  BRZUCHACZ – Członek  Zarządu
Leszek  STACHURA – Członek  Zarządu
Bogdan  MAZUR – Członek  Zarządu
Lucjan  KORCZYKOWSKI – Członek  Zarządu

KOMISJA  REWIZYJNA

Józef  SETLIK – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zdzisław  SOWIŹRAŁ – sekretarz Komisji
Dariusz  PŁACZEK – członek Komisji

SĄD  KOLEŻEŃSKI

Barbara  BŁOŃSKA – przewodnicząca  Komisji
Jan  KIEĆ – sekretarz
Henryk  GÓRECKI – członek  Komisji

24.04.2014

32 Photos

24.04.2014_1

78 Photos

24.04.2014_2

40 Photos