Archives

All posts for the month Lipiec, 2013

Comiesięczne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła Miejskiego , Koła SIMP  przy  FSE  Tamel  S. A. , Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów  w  czwartek  12  grudnia  2013 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT   Tarnów , Rynek  10 .

Proponowany  porządek  Zebrania :

1.  Wręczenie  Certyfikatu  Tytułu  Rzeczoznawcy  SIMP  Kol.  Dorocie  Jewuła

2. Podsumowanie 2013 roku – prezentacja Lesław Świętochowski .

3. Informacja o Wspomnieniach Zaduszkowych NOT i wydanej książce – Lesław Świętochowski .

4. Prelekcja techniczna – Łukasz Bańdur .

5. Sprawy  organizacyjne , składki .

6. Różne , wolne wnioski .

7. Wyznaczenie  i  ustalenie  terminów  Zebrań  na  I-sze  półrocze  2014 r.

8. Informacja  o  Kampanii  Sprawozdawczo – Wyborczej  w  SIMP  i  Oddziale  Tarnowskim .

Ze  względu  na  ważność  omawianych  tematów  i  ciekawe  prelekcje  obecność  obowiązkowa .

Zapraszam

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski