Archives

All posts for the month Sierpień, 2014

Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy .

Są  też  i  tacy , którzy pochowani są na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Krzyżu .

Będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich stowarzyszeń technicznych.

 mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, Dowódca Kompanii Armii Krajowej , uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 roku , a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku , a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP jest otoczony szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT – NOT.

Tradycyjnie  każdego  roku  1  sierpnia  w  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszawskiego członkowie  Zarządu  Terenowej  Jednostki  Organizacyjnej Federacji  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych NOT  z  prezesem  Jackiem  Sumerą  na  czele  i  prezesi  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych Oddział  Tarnów  Antoni Maziarka ( SEP ) , Lesław  Świętochowski ( SIMP ) , Eugeniusz  Tadel ( SITR ) , Zbigniew  Paprocki ( SITPChem ) , Mieczysław  Menżyński ( PZITS ) wspólnie spotykają się przy  mogile  Ś.P  Henryka  Ziemnickiego – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.