Bez kategorii

W imieniu zarządu oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich członków SIMP, osoby zainteresowane i sympatyków na zebranie oddziału, które odbędzie się tradycyjnie w czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika FSNT- NOT w Tarnowie, Rynek 10, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego. W programie zebrania przewidziano ciekawy wykład dr hab. inż. Łukasza Jęczmionka z PWSZ w Tarnowie pt. Paliwo z alg- fantazja czy rzeczywistość ?

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie

Lesław Świętochowski

Zakład Inżynierii Materiałowej Instytutu Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 ma zaszczyt zaprosić
na konferencję naukową

 pt. Paliwa i biopaliwa – stąd do przyszłości,
która odbędzie się 26 lutego 2019 r. (godz. 11.00-14.00)
w Auli PWSZ (C017), PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8

 Program konferencji:

  • Otwarcie konferencji – Brian Scott, gość specjalny konferencji
  • Prezentacja pt. Wyzwania i problemy związane z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego w strefach morskich Bałtyku – Piotr Woźniak, Kierownik Platformy Baltic Beta, Lotos Petrobaltic S.A.
  • Prezentacja pt. Materiały pędne i materiały konstrukcyjne – dr inż. Martynika Pałuchowska, Przewodnicząca Podkomitetu ds. Paliw Płynnych PK1 Komitetu Technicznego KT222 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
  • Prezentacja pt. Paliwo z alg – fantazja czy rzeczywistość? – dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, PWSZ w Tarnowie, Instytut Politechniczny
  • Panel dyskusyjny pt. Jaką rolę spełnia inżynieria materiałowa w kontekście rozwoju paliw?
  • Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano poczęstunek.
Uczestnictwo w konferencji poświadczone będzie certyfikatem.

Tradycyjnie jak co roku zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP w Tarnowie z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 17 stycznia  2019 r. o godz. 16:30 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka  Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski