Archives

All posts for the month Kwiecień, 2022

28 kwietnia 2022 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2022 do 2026 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Józef SETLIK – sekretarz
Leszek STACHURA – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Andrzej STOPA – sekretarz
Łukasz CIEPIELA – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Zbigniew WÓJCIK – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Maciej CZERMAK – członek

Delegatami na XXXV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Marek STRĄCZEK i Leszek STACHURA

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI i Wiceprezes Piotr GĘBIŚ mają zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członkowie Honorowi SIMP.  Zastępcą Delegata wybrano Kol. Pawła ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ . Zastępcami Delegatów do Rady NOT w Tarnowie wybrano Kol. Marka STRĄCZKA i Janusza FLEKA

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

31 marca 2022 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod nr 10 odbyło się Walne Zebranie Członków PTIM SIMP Oddział Regionalny w Tarnowie.
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie na kadencję 2022 do 2026 r. został ponownie Kol. Piotr GĘBIŚ.

 

W  skład  Zarządu  weszli  Koledzy:

Marek Strączek – vice prezes
Leszek Stachura – sekretarz
Franciszek Michał Dzik – członek

 

Wybrana  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  w  składzie:

Sławomir Zachara – przewodniczący
Janusz Flek – sekretarz
Zdzisław Sowiźrał – członek

 

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy:

Piotr Gębiś
Franciszek Michał Dzik
Leszek Stachura
Andrzej Stopa
Sławomir Zachara

 

Nowo wybranym władzom Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.