Archives

All posts for the month Marzec, 2018

22 marca 2018 r. w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT na tarnowskiej Starówce pod Nr 10 odbyło się Walne Zebranie  Członków  PTIM SIMP Oddział Regionalny w Tarnowie .
W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Oddziału PTIM SIMP w Tarnowie na kadencję 2018 do 2022 r. został ponownie Kol. Piotr GĘBIŚ

W skład Zarządu weszli Koledzy:
Marek Strączek – vice prezes
Leszek Stachura – sekretarz
Krzysztof Pikul – członek
Franciszek Michał Dzik – członek
Lucjan Korczykowski – członek

Wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
Jan Kiec – przewodniczący
Waldemar Bonderek – sekretarz
Sławomir Zachara – członek

Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddział  SIMP w Tarnowie wybrani zostali Koledzy :
Piotr Gębiś
Franciszek Michał Dzik
Krzysztof Pikul
Waldemar Bonderek
Sławomir Zachara

Nowo wybranym władzom Oddziału Rejonowego PTIM SIMP w Tarnowie składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.