Archives

All posts for the month Sierpień, 2017

W związku z dużym zainteresowaniem w zakresie szkoleń dedykowanych biegłym sądowym oraz koniecznością stałego podnoszenia poziomu ich wiedzy informuję, iż stworzyliśmy szkolenie dla biegłych z zakresu nauk technicznych, a jednocześnie nie wykluczając uczestnictwa biegłych z innych specjalności.
Wskazuję, iż program został stworzony z myślą o biegłych sądowych z zakresu maszyn, urządzeń, pojazdów, majątku ruchomego oraz innych specjalności, którzy sporządzają opinie techniczne oraz wyceny w sprawach karnych, gospodarczych i cywilnych.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 w dn.  9 września 2017 r. w godz. 10.00 —16.00 w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w sali F (piętro II).

Szkolenie poprowadzi: Sądzia SR Zbigniew Miczek (członek Zespołu Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego, pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda) oraz dyrektor CIR OW SIMP Krzysztof Niczyporuk.

W załączniku program szkolenia.

Szczegółowy program znajduje się pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXc0N3V1V5cEhlQTg/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc:
https://drive.google.com/file/d/0B_lC8I1AzooXTWw5ZUMyRzJMNUU/view

Program szkolenia 9 IX 2017 r.

Pilne !!!

W imieniu Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie zapraszam wszystkich Członków Oddziału  na powakacyjne , Koleżeńskie Spotkanie Integracyjne „Biesiada przy grillu” , które odbędzie się 14 września 2017 r. ( czwartek ) o godz. 16:30  na  zapleczu  Domu Technika  FSNT  NOT  w Tarnowie , Rynek 10 ( parter – ogród ).

Prezes   Oddziału
SIMP  w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

 Obowiązek Pamięci !

      Niektórzy żołnierze Powstania Warszawskiego, uczestnicy najintensywniejszych walk i ewakuacji kanałami, dziś mają miejsce spoczynku daleko od stolicy, a będący również aktywnymi działaczami i byłymi prezesami terenowych struktur NOT, są objęci pamięcią Rady TJO i tarnowskich Stowarzyszeń Technicznych.

Od  wielu  już  lat  prezesi  i  przedstawiciele  Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych  zrzeszonych  w  Tarnowskiej  Radzie  FSNT – NOT  spotykają  się  tradycyjnie  w  pierwszych  dniach  sierpnia  przy  grobie  Henryka  ZIEMNICKIEGO .
mgr inż. Henryk Ziemnicki – żołnierz AK, pseudonim „Olbromski”, dowódca kompanii, uczestnik Powstania 1944 roku, a dla tarnowskiej jednostki NOT – niezapomniany organizator stowarzyszeniowej działalności w połowie ubiegłego wieku, a następnie Prezes tarnowskiego oddziału SEP, otoczony  jest szacunkiem i trwałą pamięcią w tarnowskiej jednostce FSNT-NOT.
1 sierpnia każdego roku prezesi tarnowskich stowarzyszeń NT oraz TJO – NOT wspólnie spotykają się przy jego mogile – utrwalając wspomnienia jego działalności. Symboliczne znicze pamięci i wiązanki z okolicznościową szarfą należą do tradycji tej mogiły i tego czasu, którą staramy się przekazać młodszemu pokoleniu koleżanek i kolegów z naszych SNT.
W  tym  roku   przy  mogile  Henryka  Ziemnickiego  spotkali  się  na  zdjęciu  od  lewej :
Prezes  SIMP  Oddział  Tarnów  Lesław  Świętochowski ,  Członek  Małopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  ( SEP ) Antoni  Kawik , Wiceprezes  SEP  Oddział  Tarnów  Władysław  Łabuz , prezes  SITPChem  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Paprocki , prezes  SITR  Oddział  Tarnów  Eugeniusz  Tadel  i  prezes  PZITS  Oddział  Tarnów  Zbigniew  Łabuz.