Archives

All posts for the month Maj, 2017

Pilne !

Zapraszam Wszystkich Członków Oddziału SIMP na Zebranie, które odbędzie się w czwartek 08 czerwca 2017 r. o godz. 16:20 w Domu Technika FSNT  NOT w Tarnowie , Rynek 10 , II piętro , sala im. H. Ziemnickiego .

Porządek  Zebrania:
1. Informacja o wydarzeniach w SIMP i NOT od stycznia do czerwca 2017 r.
2. Wykład dr inż. Łukasza Mika z PWSZ Tarnów pod tytułem „Krzemowy detektor wierzchołka w eksperymencie NA61/SHINE – CERN.”.

Prezes Oddziału SIMP
w Tarnowie
Lesław Świętochowski

Współpraca PWSZ i SIMP nabiera tempa

 20  kwietnia  2017 r. w Domu Technika FSNT NOT w Tarnowie odbyło się zebranie tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Państwowej Szkoły Zawodowej: dr inż. Robert Wielgat – Prorektor ds. Ogólnych, dr inż. Sebastian Bielecki – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych, dr Eliza Krzyńska-Nawrocka – Sekretarz Redakcji TCN i przedstawiciel Wydawnictw PWSZ.

Podczas zebrania Prezes Oddziału SIMP – Lesław Świętochowski przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z działalności Stowarzyszenia, które miały już  dotychczas miejsce w 2017 roku.

Istotnym momentem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji  i  odznak członkowskich SIMP – wartym odnotowania jest fakt, że takową otrzymał dr inż. Sebastian Bielecki, i  inż. Rafał Sroka odbierając ją z rąk Prezesa Lesława Świętochowskiego.

Nie był to jedyny akcent podczas spotkania związany z PWSZ. W ramach rozwijającej się współpracy Uczelni ze Stowarzyszeniem dr Rafał Kurczab wygłosił interesujący wykład zatytułowany: „Zastosowanie spektroskopii FTIR i metod sztucznej inteligencji do nieinwazyjnego wykrywania raka.”

Ponadto dr Rafał Kurczab w zarysie przedstawił działalność Działu Badań Naukowych, a dr Eliza Krzyńska-Nawrocka zaprezentowała czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”.

Prorektor ds. Ogólnych, Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz Prezes Oddziału Stowarzyszenia potwierdzili i podkreślili potrzebę współdziałania Uczelni z SIMP i NOT jako ważnej drogi dalszego wzajemnego rozwoju.