Archives

All posts for the month Sierpień, 2018

Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.  Na grobie Henryka Ziemnickiego, uczestnika tamtych wydarzeń złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i zapalono znicze. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – założyciel i pierwszy prezes SEP, dowódca Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI”, zasłużony pracownik energetyki i niestrudzony działacz społeczny ma stałe miejsce w naszej pamięci.

Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera.