W dniu 13 lutego 2014 roku w Domu Technika FSNT – NOT w Tarnowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego SIMP .

W wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd Koła , Komisję Rewizyjną na kadencję 2014 – 2018 i Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Koła :

Stanisław Marek – honorowy prezes Koła
Lesław  Świętochowski – prezes Koła
Janusz  Flek – wiceprezes  Koła
Piotr   Gębiś – wiceprezes  Koła
Henryk  Górecki  – skarbnik
Dariusz  Płaczek  – sekretarz
Leszek  Stachura – członek Zarządu
Marek   Strączek  – członek Zarządu
Paweł Świętochowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła Miejskiego SIMP

Zdzisław   Sowiźrał – przewodniczący
Jerzy Krakowiecki – sekretarz
Arkadiusz  Stec – członek  Komisji

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału  SIMP w Tarnowie w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Janusz  Flek , Janusz  Furmański , Piotr Gębiś , Henryk Górecki , Jan Kieć , Łukasz Opaliński , Dariusz Płaczek , Zdzisław Sowiźrał , Marek Strączek , Lesław Świętochowski , Paweł Świętochowski .


13    lutego   2014 r.   Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Koła  Miejskiego  SIMP  w  Tarnowie .

13    marca   2014 r.   Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału  PTIM  w  Tarnowie .

24  kwietnia 2014 r.  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie .

 

Miejsce  planowanych  zebrań – Dom  Technika  TJO  FSNT  NOT  w  Tarnowie , Rynek 10 , godz. 16:30

Wszelkich  niezbędnych  informacji  udzielają :

Prezes  Oddziału  i  Koła  Miejskiego  SIMP  -  Lesław  Świętochowski , tel.  603 946 667

Prezes  PTIM  SIMP  Oddział  Tarnów  -  Piotr  Gębiś , tel. 504 972 374

W  imieniu  Zarządu  Oddziału  SIMP  w  Tarnowie  uprzejmie  zapraszam  wszystkich  Członków  Oddziału  na  tradycyjne  Spotkanie  Noworoczno – Opłatkowe , które  odbędzie  się  w  czwartek , 9 stycznia 2014 r.  w  Domu Technika NOT , Tarnów , Rynek 10  o  godz. 16:30

Gościem  naszym  będzie  prezes  Rady  NOT  w  Tarnowie , mgr  inż. Jacek Sumera .

Serdecznie  pozdrawiam ,

prezes  Oddziału  SIMP 

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

      

UWAGA  ! ! !

Comiesięczne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła Miejskiego , Koła SIMP  przy  FSE  Tamel  S. A. , Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów  w  czwartek  07  listopada  2013 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT   Tarnów , Rynek  10 .

Ze  względu  na  ważność  omawianych  tematów  i  ciekawe  prelekcje  obecność  obowiązkowa .

Zapraszam

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Posiedzenie Rady SIMP 5 – 6.10.2013 r.

W dniach 5 – 6 października 2013 roku w Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się posiedzenie Rady SIMP.

Przed posiedzeniem Rady ,  prezes SIMP Andrzej Ciszewski i Sekretarza Rady Kol, Feliks Zielnik  dokonali uroczystego odsłonięcia tablic poświęconych wybitnym twórcom nauki i techniki związanych z naszym Stowarzyszeniem tj. prof. prof. Jana Czochralskiego i Henryka Mierzejewskiego .

  Czytaj dalej

Comiesięczne  Zebranie  Zarządu  Oddziału  SIMP , Koła Miejskiego , Koła SIMP  przy  FSE  Tamel  S. A. , Polskiego  Towarzystwa  Inżynierów  Motoryzacji  Oddział  Tarnów  w  czwartek  12  grudnia  2013 r.  o  godz. 16:30  w  Domu  Technika  FSNT  NOT   Tarnów , Rynek  10 .

Proponowany  porządek  Zebrania :

1.  Wręczenie  Certyfikatu  Tytułu  Rzeczoznawcy  SIMP  Kol.  Dorocie  Jewuła

2. Podsumowanie 2013 roku – prezentacja Lesław Świętochowski .

3. Informacja o Wspomnieniach Zaduszkowych NOT i wydanej książce – Lesław Świętochowski .

4. Prelekcja techniczna – Łukasz Bańdur .

5. Sprawy  organizacyjne , składki .

6. Różne , wolne wnioski .

7. Wyznaczenie  i  ustalenie  terminów  Zebrań  na  I-sze  półrocze  2014 r.

8. Informacja  o  Kampanii  Sprawozdawczo – Wyborczej  w  SIMP  i  Oddziale  Tarnowskim .

Ze  względu  na  ważność  omawianych  tematów  i  ciekawe  prelekcje  obecność  obowiązkowa .

Zapraszam

Prezes  Oddziału  SIMP

w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

W dniach 4-7 marca 2013 r miały miejsce w Algierii targi motoryzacyjne EQUIP AUTO. Jest to jedno z największych wydarzeń branży motoryzacyjnej w Afryce północnej.

Podczas targów odbyła się konferencja zorganizowana przez Ambasadę polską w ramach programu promocji na terenie Algierii.

Jednym z dwóch expertów, prezentujących na targach i konferencji polską gospodarkę w branży motoryzacyjnej, był przedstawiciel PTIM SIMP Piotr Gębiś.    Czytaj dalej