Zapraszam Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe Oddziału SIMP w Tarnowie z udziałem zaproszonych Gości, które odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2023 r. o godz. 16:00 w Domu Technika Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT NOT w Tarnowie, II piętro, sala im. Henryka Ziemnickiego.

Prezes  Oddziału  SIMP
w  Tarnowie

Lesław  Świętochowski

Zapraszam wszystkich członków Oddziału SIMP na zebranie, które odbędzie się w czwartek 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 o godzinie 16:00. W programie przewidziano między innymi ciekawą prelekcję. Omawiane będą bardzo ważne sprawy związane z działalnością Oddziału, Makroregionu płd-wsch. oraz XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie.

Serdecznie pozdrawiam
Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
Lesław Świętochowski

Po przerwie wakacyjnej zapraszam wszystkich członków oddziału SIMP na zebranie, które odbędzie się w czwartek 15 września 2022 r. w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 o godzinie 16:00. W programie przewidziano między innymi ciekawą prelekcję z dziedziny najnowszej techniki uzbrojenia.

Serdecznie pozdrawiam
Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie
Lesław Świętochowski

Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela
Tarnowski Komitet Organizacyjny
Jubileuszu 150-lecia Urodzin Jana Szczepanika

ma zaszczyt zaprosić na

Obchody
150. rocznicy Urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)

Tarnów, 12-14 czerwca 2022 r.

PROGRAM OBCHODÓW
12 czerwca – niedziela

 • 18:00 – Film o Janie Szczepaniku
 • 18:30 -  Koncert Zespołu RECEPCJA
 • 19:40  – Film o Janie Szczepaniku
 • 20:00  - Koncert Zespołu PECUTS – Szczepanikowie dla Szczepanika
  Amfiteatr Letni w Tarnowie, ul. Kopernika 2 (koncert biletowany)

13 czerwca – poniedziałek
Główne uroczystości Jubileuszowe

 • 9:00 – Powitanie Jana Szczepanika w Tarnowie

Pl. Jana III Sobieskiego

 • 9:30 – Msza św. w intencji polskich wynalazców

Bazylika katedralna pw. Narodzenia NMP w Tarnowie, Pl. Katedralny

 • 11:00 – Wspólna fotografia ze Szczepanikiem

Rynek

 • 11:30 – Złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Szczepanika

Plac Jana Szczepanika

 • 12:30 – Uroczysta Gala Jubileuszowa

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy’ego 4 – wstęp za zaproszeniami

 • 18:00 – Wernisaż wystawy Jan Szczepanik – geniusz, wynalazca, konstruktor

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21

14 czerwca – wtorek

 • 10:00-17:00 Targi Innowacyjności  ITAR2022
  Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Gmach Ezaproszenie szczepanik2-7K zaproszenie szczepanik2-7K 2

28 kwietnia 2022 r. w budynku Domu Technika NOT, Rynek 10 odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SIMP w Tarnowie.
Prezesem Zarządu Oddziału na kadencję 2022 do 2026 r. wybrany został ponownie Kolega Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI.

Wybrano również Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następującym składzie:
Piotr GĘBIŚ – wiceprezes
Marek STRĄCZEK – wiceprezes
Janusz FLEK – Członek Prezydium
Sebastian BIELECKI – Członek Prezydium
Józef SETLIK – sekretarz
Leszek STACHURA – skarbnik
Franciszek, Michał DZIK – Członek Zarządu
Lucjan KORCZYKOWSKI – Członek Zarządu
Bogdan MAZUR – Członek Zarządu
Paweł ŚWIĘTOCHOWSKI – Członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
Dariusz PŁACZEK – przewodniczący
Andrzej STOPA – sekretarz
Łukasz CIEPIELA – członek

Sąd Koleżeński ukonstytuował się w składzie :
Zbigniew WÓJCIK – przewodniczący
Eliza KRZYŃSKA – NAWROCKA – sekretarz
Maciej CZERMAK – członek

Delegatami na XXXV WALNY ZJAZD DELEGATÓW SIMP W RYDZYNIE zostali wybrani :
Marek STRĄCZEK i Leszek STACHURA

Prezes Oddziału, Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI i Wiceprezes Piotr GĘBIŚ mają zagwarantowany udział w Walnym Zjeździe Delegatów SIMP w Rydzynie automatycznie jako Członkowie Honorowi SIMP.  Zastępcą Delegata wybrano Kol. Pawła ŚWIĘTOCHOWSKIEGO.

Wybrano również Delegatów do Rady NOT w Tarnowie w osobach Kol. Lesław ŚWIĘTOCHOWSKI, Piotr GĘBIŚ . Zastępcami Delegatów do Rady NOT w Tarnowie wybrano Kol. Marka STRĄCZKA i Janusza FLEKA

Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.